1.

مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال در ماکیان صنعتی استان آذربایجان‌ شرقی، ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-105
مهدی ازدیادی؛ محمد کریم خسروپناه؛ منصور بنانی؛ رحیم قدیمی پور؛ کامبیز داوری

2.

مطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه‌های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه‌های حاد در جنین و نیمچه ماکیان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-37
رحیم قدیمی پور؛ مسعود قربانپور؛ داریوش غریبی؛ منصور میاحی؛ احمد رضا جباری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.