نویسنده = هادی استوان
تعداد مقالات: 35

1

اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae) پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-114
شهرام حسامی؛ هادی استوان؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمود شجاعی؛ کریم کمالی

2

اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 389-379
سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور

3

اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47
غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن

4

اولین گزارش جنس Asternolaelaps و خانواده (Acari : Mesostigmata) Ichthyostomatogasteridae از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 228-223
هادی استوان؛ غلامرضا بیضاوی

5

اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145
هادی استوان؛ مجید میری؛ غلامرضا بیضاوی

6

اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-53
مهرانگیز پاکدلان؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی

7

اولین گزارش زیر جنس و گونه Orius (Microtrachelia) retamae (Hemiptera: Anthocoridae) از ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 233-228
محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

8

اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153
زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان

9

اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157
محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی

10

اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59
محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی

11

اولین گزارش کنه Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 125-127
رزیتا مسعودی؛ هادی استوان

12

اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109
حجت اله غلامی؛ هادی استوان

13

اولین گزارش کنه Proctotydaeus schistocercae (Trombidiformes : Iolinidae)مرتبط با ملخ صحرایی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 78-73
هادی استوان

14

اولین گزارش گونه Cassida palaestina (Coleoptera : Chrysomelidae) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 325-321
حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

15

اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 84-79
رضا حقیقی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی

16

اولین گزارش گونه (Hemiptera : Anthocoridae) maxidentex Orius از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 344-339
دلارام عرفان؛ هادی استوان؛ علیمراد سرافرازی

17

اولین گزارش گونه Phyllozetes tauricus (Oribatida : Cosmochthoniidae) از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 237-235
زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان

18

برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه خنگ شهرستان سپیدان (استان فارس) با استفاده از فون حشرات آبزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 34-29
سیده عاطفه حسینی؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی

19

برآورد شاخص زیستی و کیفیت آب رودخانه کر در فصل پاییز با استفاده از فون حشرات آبزی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 11-1
هادی استوان

20

بررسی دزهای کشنده جدایه ایرانی قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی بید آرد (Lep.: Pyralidae) Ephestia kuehniella روی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-67
نگار بهمنی؛ هادی استوان؛ مسعود لطیفیان؛ بهار راد

21

بررسی مقدماتی فون مگس‌های خانواده Tachiniade (Diptera) در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 166-140
مهدی غیبی؛ هادی استوان

22

پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 33-23
محمد جواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی‌پور

23

پوشش گذاری گل و میوه های انار جهت کاهش خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در منطقه نی ریز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 357-349
رحمان هاشمی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی

24

تغییرات فصلی شپشک آردآلود Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) در تاکستان‌های منطقه جهرم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 276-263
مجید فلاح زاده؛ نازیلا سقایی؛ هادی استوان

25

تنوع گونه ای سن‌های آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 98-97
هادی استوان؛ آزاده عارف نیا

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.