1.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت خوابِ کارکنان نوبتکار و روزکار شرکت پتروشمی تبریز

دوره 7، 4(27) زمستان، زمستان 1392، صفحه 145-164
نادر مقدم دیزج هریک؛ بهرام اصل فتاحی؛ هوشنگ تقی زاده

2.

ارائه یک روش تصمیم‌گیری چند شاخصه مبتنی بر محاسبه مساحت چند-ضلعی‌ها برای رتبه‌بندی مدلهای مختلف استقرار

دوره 9، 1(32) بهار، بهار 1394، صفحه 37-68
مرتضی هنرمند عظیمی؛ هوشنگ تقی زاده

3.

الگوی فعالیت‌های توانمند‌سازی با هدف ارتقای بهره‌وری کارکنان در صنایع کوچک و متوسط

دوره 10، 4(39) زمستان، زمستان 1395، صفحه 171-190
هوشنگ تقی زاده

4.

اولویت‌بندی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های تولیدی با استفاده از روش حذف و جابجایی گزینه‌ها (مطالعه موردی)

دوره 2، 3 (6) پاییز، پاییز 1387، صفحه 35-56
هوشنگ تقی زاده؛ غفّار تاری

5.

بررسی دلایل عدم بکارگیری آنالیز ارزش و تفکرناب (مطالعه موردی)

دوره 3، 2 (9) تابستان، تابستان 1388، صفحه 77-101
هوشنگ تقی زاده؛ مهرداد محمدپور شاطری

6.

بررسی ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده در یک سیستم تولیدی- مطالعه موردی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 31-57
هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری

7.

بررسی ویژگی‌های کارآفرینی بین دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های ارومیه

دوره 6، 4(23) زمستان، زمستان 1391، صفحه 95-110
هوشنگ تقی زاده؛ ذوالفقار ولی پور

8.

سنجش میزان کارآفرینی سازمانی - مطالعه موردی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 155-180
هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ سید رضا موسوی

9.

شناسایی و بررسی موانع ایجاد ارزش در صنعت قطعه‌سازی خودرو با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

دوره 12، 3(46) پاییز، پاییز 1397، صفحه 211-231
هوشنگ تقی زاده

10.

کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در بررسی ارتباط بین سرمایه‌اجتماعی و رضایت مشتری

دوره 5، 4 (19) زمستان، زمستان 1390، صفحه 7-32
هوشنگ تقی زاده؛ محمدصادق زینلی کرمانی

11.

مطالعه نقش اندازه ابتدایی در طول عمر شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

دوره 2، 1(4) بهار، بهار 1387، صفحه 139-162
هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری

12.

مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور

دوره 8، 4(31) زمستان، زمستان 1393، صفحه 75-100
هوشنگ تقی زاده؛ رحیم ابراهیمی؛ عبدالحسین شکریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.