1.

بررسی توتومریزاسیون (C-O) یکی از مشتقات فلوسیتوزین با استفاده از روش DFT

دوره 7، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 43-55
بهزاد چهکندی

2.

بررسی تئوری توتومریزاسیون 3-Amino-1H-1,2,4-Triazol-5(4H)-One با استفاده از محاسبات کوانتومی به روش DFT

دوره 8، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 57-68
بهزاد چهکندی

3.

بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 59-65
بهزاد چهکندی؛ علی محبوبی فر؛ مجید محمد حسینی

4.

بررسی مقایسه‌ای پیوند هیدروژنی و خواص ترمودینامیکی کنفیگوراسیون‌های مختلف جفت بازهای A-T درفاز آب

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-52
بهزاد چهکندی

5.

تحلیل و بررسی کنفورماسیونی دی‌پپتید محافظت شده For-L-Ser-L-Ala-NH2 با استفاده از محاسبات کوانتومی: مطالعه‌ای به روش DFT

دوره 9، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 17-29
بهزاد چهکندی؛ رضوان محمدآبادی؛ مهدی نکوئی

6.

جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل‌دهنده روغن‌های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karel به وسیله تکنیک میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی جفت‌شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 59-66
مجید محمد حسینی؛ مهدی نکوئی؛ بهزاد چهکندی؛ حسین علی مشایخی؛ مهدی رحیمی

7.

روشهای محاسباتی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش بینی نقاط ذوب ترکیبات نیتروآروماتیک حلقوی با استفاده از توصیف کننده های شیمیایی و مکانیک کوانتومی: ترکیب محاسبات DFT و QSPR

دوره 6، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 17-33
مهدی نکوئی؛ مهدی مهام؛ بهزاد چهکندی؛ محسن بابازاده

8.

مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی قطبیت حلال با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک‌کوانتومی و ماشین بردار پشتیبان

دوره 9، شماره 29، بهار 1398، صفحه 37-52
مهدی نکوئی؛ بهزاد چهکندی

9.

مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن

دوره 10، شماره 33، بهار 1399، صفحه 11-1
مریم طالبی؛ احسان زاهدی؛ ابوالفضل شیرودی؛ بهزاد چهکندی

10.

مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II

دوره 3، شماره 7، تابستان 1392، صفحه 1-10
محمد چهکندی؛ بهزاد چهکندی

11.

مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 35-39
مبارکه شمسیان؛ سعید رضا امامیان؛ بهزاد چهکندیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.