نویسنده = مجید ولی شریعت پناهی
تعداد مقالات: 6

1

آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی و ﭘﻮﺷﺶ اراﺿﯽ در اﻓﻖ 2025 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اتوماتای سلولی CA (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: شمال شهر اصفهان)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 229-243
اعظم خدادادی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی

2

تحلیل جایگاه ایران در حوزه ژئواستراتژیک اقیانوس هند «با تاکید بر ارائه یک مدل راهبردی در سیاست خارجی و برنامه ریزی اقتصادی»

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 223-243
مجید ولی شریعت پناهی؛ سجاد کریمی پاشاکی،؛ علی کاظی پور؛ سعید زینتی؛ مهدی امان الله

3

تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 145-161
زهره شهریاری؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد

4

سطح‌بندی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه‌یافتگی با استفاده از شاخص ناموزون موریس

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 203-216
مجتبی رسولی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی

5

نقش توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری در توسعه شهری مطالعه موردی منطقه 22 شهر تهران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 85-98
زینب ازی محمد؛ مجید ولی شریعت پناهی

6

نقش عوامل محیطی در توسعه اقتصاد روستایی (مطالعه موردی بخش دیلمان شهرستان سیاهکل)

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 25-49
بهزاد فزونی؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.