1.

بررسی اثر پری­ بیوتیک دیواره سلولی مخمربر تغییرات شاخص­ های خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل­ آلای رنگین­ کمان

دوره 7، شماره 2، تیر 1393
محمد اعتصامی پور؛ عباسعلی زمینی؛ مسعود فرخ روز

2.

بررسی تأثیرات فرمالین و سولفات مس بر بافت های آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر

دوره 6، شماره 4، دی 1392
مسعود فرخ روز؛ عباسعلی زمینی؛ الهه مظفری

3.

بررسی تأثیر فرمالین و سولفات مس بر بافت پوستبچه ماهی سفید دریای خزر 

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392
مسعود فرح روز؛ عباسعلی زمینی؛ الهه مظفری

4.

بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین ِD3 بر عملکرد و ارتباط متقابلرشد و سیستم ایمنی بچه ماهیان قزل­ آلای رنگین­ کمان

دوره 7، شماره 2، تیر 1393
سجاد دهقان زاده؛ عباسعلی زمینی؛ حسین خارا

5.

بررسی مقایسه ای تیمار ویتامین D3و کلسیم بر شاخص های رشد و سیستم ایمنی بچه تاسماهی ایرانی(  Acipenser persicus

دوره 8، شماره 4، دی 1394
مجتبی قدرتی؛ عباسعلی زمینی؛ حمید رضا پورعلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.