نویسنده = مختار مختاری
تعداد مقالات: 4

1

اثر عصاره آبی ریشه شیرین بیانGlycyrrhiza glabraبر علیه سوء عملکرد لیپیدی وتغییرات بافتی کبد القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-8
داوود مقدم نیا؛ مختار مختاری؛ سعید خاتم ساز

2

بررسی اثر عصاره آبی ـ الکلی لعل­ کوهستان  برفاکتورهای عملکردی و تغییرات بافتی کلیه موش صحرایی نر بالغ تحت مسمومیت با کلرید­کادمیوم

دوره 8، شماره 2، تیر 1394
مریم رحیمی کازرونی؛ مختار مختاری؛ مهرداد شریعتی؛ سمیه رحیمی کازرونی

3

بررسی تاثیر عصاره آبی- الکلی هسته زیتون بر میزان هورمون­های گنادوتروپین و استروئیدهای تخمدانی در موش صحرایی ماده نابالغ

دوره 6، شماره 2، تیر 1392
مختار مختاری؛ علیرضا قنادی

4

تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ زیتون  بر روی میزان گنادوتروپین ها ،هورمون های جنسی و مراحلاسپرماتوژنز درموش صحرایی نر دیابتی

دوره 7، شماره 4، آذر و دی 1393
فاطمه معینی؛ مختار مختاری؛ اسفندیار شریفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.