کلیدواژه‌ها = Magnetic field
تعداد مقالات: 23

1

Analysis on Centrifugal Load Effect in FG Hollow Sphere Subjected to Magnetic Field

دوره 1، شماره 4، زمستان 2009، صفحه 300-312
S.M.R Khalili؛ A.H Mohazzab؛ M Jabbari

2

An Exact Solution for Vibration Analysis of Soft Ferromagnetic Rectangular Plates Under the Influence of Magnetic Field with Levy Type Boundary Conditions

دوره 9، شماره 1، بهار 2017، صفحه 186-197
S.A Mohajerani؛ A Mohammadzadeh؛ M Nikkhah Bahrami

3

Damping Ratio in Micro-Beam Resonators Based on Magneto-Thermo-Elasticity

دوره 9، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 249-262
A Khanchehgardan؛ G Rezazadeh؛ A Amiri

4

Effect of Magnetic Field on Torsional Waves in Non-Homogeneous Aeolotropic Tube

دوره 4، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 252-266
R Kakar؛ S Kakar؛ K.C Gupta؛ K Kaur

5

EFFECTS OF MAGNETIC FIELD ON THE RED CELL ON NUTRITIONAL TRANSPORT IN CAPILLARY-TISSUE EXCHANGE SYSTEM

دوره 4، 1 (WINTER)، بهار 2014، صفحه 1-15
Nirmala P Ratchagar؛ Vijaya Kumar

6

Finite Element Method Application in Analyzing Magnetic Fields of High Current Bus Duct

دوره 2، شماره 5، تابستان 2013، صفحه 26-33

7

Flow simulation of gallium in a cylindrical annulus in the presence of a magnetic field for improving the casting process

دوره 9، شماره 2، پاییز 2016، صفحه 299-308
Masoud Afrand؛ Masoud Kasiri

8

Magnetic Stability of Functionally Graded Soft Ferromagnetic Porous Rectangular Plate

دوره 7، شماره 4، زمستان 2015، صفحه 416-428
M Jabbari؛ M Haghi Choobar؛ A Mojahedin؛ E Farzaneh Joubaneh

9

Nonlinear Instability of Coupled CNTs Conveying Viscous Fluid

دوره 7، شماره 1، بهار 2015، صفحه 96-120
A Ghorbanpour Arani؛ S Amir

10

Nonlocal Vibration of Embedded Coupled CNTs Conveying Fluid Under Thermo-Magnetic Fields Via Ritz Method

دوره 5، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 206-215
A Ghorbanpour Arani؛ S Amir

11

On the Magneto-Thermo-Elastic Behavior of a Functionally Graded Cylindrical Shell with Pyroelectric Layers Featuring Interlaminar Bonding Imperfections Rested in an Elastic Foundation

دوره 7، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 344-363
M Saadatfar؛ M Aghaie-Khafri

12

Rayleigh Waves in a Homogeneous Magneto-Thermo Voigt-Type Viscoelastic Half-Space under Initial Surface Stresses

دوره 7، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 255-267
R Kakar

13

The Effect of Magnetic Water and Irrigation Intervals on the Amount of the Nutrient Elements in Soil and Aerial Parts of Periwinkle (Catharanthus roseus L.)

دوره 5، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 139-149
Davood Hashemabadi؛ Fatemeh Zaredost؛ Maryam Jadid Solimandarabi

14

The Effects of Local Variation in Thermal Conductivity on Heat Transfer of a Micropolar Fluid Flow Over a Porous Sheet

دوره 9، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 19-25
Reza Keimanesh؛ Cyrus Aghanajafi

15

Wave Propagation Analysis of CNT Reinforced Composite Micro-Tube Conveying Viscose Fluid in Visco-Pasternak Foundation Under 2D Multi-Physical Fields

دوره 10، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 232-248
A. H Ghorbanpour Arani؛ M.M Aghdam؛ M.J Saeedian

16

اثر جریان کم میدان مغناطیسی به همراه آب مغناطیسی در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 243-253
آرش مؤمنی؛ ساغر کتابچی

17

بررسی تجربی ویسکوزیته نانو سیال رسانا در حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی

دوره 8، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 28-34
سعید رحمانی؛ محمد نیکیان؛ حسین شکوهمند

18

بهبود فعّالیّت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گیاه ذرّت (Zea mays L.) پس‌از آبیاری با آب مغناطیده

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 27-39
مریم سلیمانی؛ فائزه قناتی؛ سمیه محمد علیخانی؛ حسن زارع مایوان

19

تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی ویژگی های زراعی و درصد آلکالوئید گیاه دارویی تاتوره

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 293-306
سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط

20

تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات بیوشیمیایی بذر برنج رقم هاشمی Oryza sativa L. (var. Hashemi)

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 94، تابستان 1394، صفحه 1-20

21

تاثیر میدان مغناطیسی، محیط کشت و تنظیم کننده های رشد بر جوانه زنی بذر گیاه پروانش Catharanthus roseus.L)

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 69-78
مریم پیوندی؛ سیده مریم سید طالبی؛ احمد مجد

22

تحلیل انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال دریک محفظه F شکل

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-40
عبدااله خالصی دوست؛ امیر یدالهی

23

مدلیزاسیون رفتار مکانیکی یک میراگر مگنتورئولوژیکال دوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 31-39
ایمان باقرزاده؛ علی معظمی گودرزیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.