کلیدواژه‌ها = Neural network
تعداد مقالات: 31

1

Application of Response Surface Methodology and Artificial Neural Network for Analysis of p-chlorophenol Biosorption by Dried Activated Sludge

دوره 10، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 25-37
Vahid Reza Fanaie؛ Mohsen Karrabi؛ Mohammad Mehdi Amin؛ Bahar Shahnavaz؛ Ali Fatehizadeh

2

Determination of Aerated Steps Number over Broad-Crest Stepped Spillways under Jet Flow Regime by using Artificial Neural Network

دوره 4، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 11-18
A Dolatshah؛ H.R Vosoughifar

3

Determination of Best Supervised Classification Algorithm for Land Use Maps using Satellite Images (Case Study: Baft, Kerman Province, Iran)

دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 297-308
Sedigheh Mohamadi

4

General Overview of Maximum Power Point Tracking Methods for Photovoltaic Power Generation Systems

دوره 04، شماره 02، تابستان 2015، صفحه 87-93
Mostafa Jalalian Ebrahimi

5

Inverse Identification of Circular Cavity in a 2D Object via Boundary Temperature Measurements Using Artificial Neural Network

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 21-30
Mohammad Amin Ahmadfard؛ Mohammad Javad Kazemzadeh-parsi؛ Ali Reza Tahavvor

6

Kinematic Synthesis of a Novel Parallel Cable Robot as Artificial Leg

دوره 9، شماره 3، پاییز 2016، صفحه 1-10
Ebrahim Shahabi؛ MirAmin Hosseini

7

Modeling & Comparison of Mechanical Behavior of Foam Filled & Hollow Aluminum Tubes by LS-DYNA & Introducing a Neural Network Model

دوره 8، شماره 4، بهار 2015، صفحه 275-293
M. Rostami؛ M. Hasanlou؛ M. Siavashi

8

Neural Controller Design for Suspension Systems

دوره 5، شماره 18، پاییز 2016، صفحه 1-9

9

Neural Network Approach for Herbal Medicine Market Segmentation

دوره 4، شماره 3، پاییز 2018، صفحه 35-58
Azita Sherej-Sharifi؛ Gasem-Ali Bazaiee

10

Online Dimensional Controlling System for Drilling

دوره 5، شماره 17، تابستان 2016، صفحه 1-10
Reza Farshbaf Zinati؛ Ahmad Habibi Zad navin؛ Mohammad Reza Razfar

11

Optimization of Flash, Billet Dimensions and Friction Factor in Closed Die Cold Forging Process

دوره 3، شماره 1، پاییز 2010، صفحه 71-80
Mehdi Zohoor؛ Hossein Shahverdi؛ Amin Tafakori

12

Optimization of Material Removal Rate in Electrical Discharge Machining Alloy on DIN1.2080 with the Neural Network and Genetic Algorithm

دوره 9، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 77-92
Masoud Azimi؛ Amin Kolahdooz؛ Seyyed Ali Eftekhari

13

Power Distribution Expansion Planning

دوره 1، شماره 2، تابستان 2017، صفحه 35-44
Mokhtar Derakhshi؛ Javad Olamaei

14

Simplified Seismic Dynamic Analysis of Sloshing Phenomenon in Rectangular Tanks with Multiple Vertical Baffles

دوره 5، شماره 1، پاییز 2013، صفحه 19-30
M Hosseini؛ H.R Vosoughifar؛ P Farshadmanesh

15

Static and dynamic neural networks for simulation and optimization of cogeneration systems

دوره 2، شماره 1، بهار 2011، صفحه 51-61
Roozbeh Zomorodian؛ Mohsen Rezasoltani؛ Mohammad Bagher Ghofrani

16

Stream Flow Prediction in Flood Plain by Using Artificial Neural Network (Case Study: Sepidroud Watershed)

دوره 4، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 71-77
A.R Mardookhpour

17

To Investigate Of Change in Waves Height under the influence of climate change using Artificial neural network and wavelet

دوره 2، شماره 5، پاییز 2012، صفحه 7-20
G Mansuri Vajari؛ A Shamsaei؛ B Taghian

18

بررسی تغییرات زمانی بارش در استان همدان با استفاده از مدلهای آماری و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 63-74
زهره مریانجی؛ حامد عباسی

19

بررسی عوامل تعیین کننده نسبت پرداخت سود سهام با استفاده از شبکه عصبی

دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 91-130
مهدی مراد زاده فرد؛ پریسا عطاری مطلق

20

پردازش تصویر خیار گلخانه ای با رهیافت شبکه عصبی به منظور به کارگیری در ربات برداشت خیار

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 44-53

21

پیش‌بینی الگوی توزیعBemisia tabaci G. (Hem.: Aleyrodidae ) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده توسط الگوریتم حرکت تجمعی ذرات

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 227-236
علیرضا شعبانی‌نژاد؛ بهرام تفقدی‌نیا

22

پیش بینی رویگردانی مشتریان بانک با استفاده از روش داده کاوی

دوره 13، شماره 44، تابستان 1397، صفحه 99-111
پروین نجمی؛ عباس راد؛ مریم شعار

23

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1388، صفحه 191-212
میر فیض فلاح شمس فلاح شمس؛ بیتا دلنواز اصغری

24

پیش‌بینی عوامل مؤثر بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بر اساس روش شبکه عصبی شعاع‌مدار

دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 95-106
رضا اعطائی زاده؛ رویا دارابی

25

تبیین الگوی اندازه گیری مدیریت سود با استفاده از روش ترکیبی هوشمند شبکه های عصبی و الگوریتم های فراابتکاری(ژنتیک و ازدحام ذرات)

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 99-127
اقبال قادری؛ پیمان امینی؛ ایرج نوروش؛ عطا محمدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.