کلیدواژه‌ها = Evaluation
تعداد مقالات: 58

1

160 مؤلفه در ارزیابی تطبیقی کاربردپذیری وب سایت‌های کتابخانه‌های ملی کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق و ترکیه

دوره 3، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 91-115
صدیقه محمد اسماعیل؛ سمیه کاظمی کوهبنانی

2

A Course Book Evaluation of the World English Series from the Perspective of EFL Teachers and Learners’ Needs

دوره 2، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 117-139
Saeedeh Roustaei Farsi؛ Rahman Sahragard

3

A Critical Look at World English Textbook Evaluation and Its Effects on EFL Pre-intermediate Iranian Learners' Speaking Skill

دوره 5، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 24-52
Ehsan Hashemi؛ Mohammad Taghi Hasani

4

An Easy and Simple Method for Estimating Total Shoot Length During Screening and Evaluation of Mulberry(Morus spp.) Genotypes

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 147-152
M. Rekha؛ K. Kesavacharyulu؛ K. Rajashekar

5

Desertification Evaluation Using IMDPA Model (Case Study: Taraz Nahid, Saveh, Iran)

دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 83-94
Hamid Toranjzar؛ Moslem Poormoridi

6

Effectiveness Evaluation of Rural Extension Education Programs (The Case of Sheep Breeders in Pasargad Township, Iran)

دوره 7، شماره 4، زمستان 2017، صفحه 465-476
Taher Azizi-Khalkheili؛ Masoud Bijani؛ Mohammad Reza Shahpasand؛ Farzad Farbod

7

Evaluating the SAMT English Textbook for BSc Students of Physics

دوره 4، شماره 9، زمستان 2011، صفحه 175-195
Mina Sajjadi؛ Vahide Hadavi Nia

8

Evaluation of Advertising Media Effectiveness Used by Mehr Eghtesad Bank

دوره 02، شماره 06، پاییز 2012، صفحه 63-76
Abdolreza Shahamohammadi؛ Jamshid Ghazvinian

9

Evaluation of a Walnut Huller

دوره 06، شماره 01، بهار 2015، صفحه 17-25
G.R. Chegini؛ A.R. Makarichian

10

Evaluation of M.A Communication of Science- Applied Graduates in Their Relevant Jobs

دوره 02، شماره 06، پاییز 2012، صفحه 23-62

11

Forms and functions of International and Local EFL Workbook Activities

دوره 7، شماره 1، پاییز 2018، صفحه 26-43
Danial Shirzadi؛ Houshan Yazdani

12

Investigating Factors affecting the Success of Official and Unofficial Range Management Cooperatives in three provinces of Iran

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 144-155
Abolfazl Rahmatizadeh؛ Hossein Barani؛ Ahmad Abedi Sarvestani؛ Amir Mozafar Amini

13

Investigating Hortatory Force in The EFL Reading Passages

دوره 4، شماره 3، بهار 2016، صفحه 65-76
Bardia Fallah

14

Iranian EFL Teachers' and Students' Perceptions towards the First Grade High School English Textbook (Vision1)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 2018، صفحه 141-167
Farzaneh Khodabandeh؛ Rahman Mombini

15

Socio-Economic Evaluation of Cassava Production by Women Farmers in Igbo-Eze North Local Government Area of Enugu State, Nigeria

دوره 2، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 129-136
Okereke, Chukwuma Odii

16

Supervision and Evaluation Role in Higher Education Effectiveness

دوره 1، شماره 3، پاییز 2015، صفحه 99-110
Seyed Ahmad Hashemi

17

Survey of Integrated and Non-Integrated Formulae on Suspended Sediment Load; Case Study: Soolegan River, North Karoon Basin, Iran

دوره 4، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 47-56
N Sedaei؛ A Kavian

18

Textbook Analysis: Comparing the Recent and the Old First Grade High School English Textbooks, Teachers and Learners’ Perspective in Focus

دوره 5، شماره 2، زمستان 2017، صفحه 167-180
Nazila Mirzaei؛ Omid Tabatabaei

19

Textbook Evaluation: Looking at Prospect Series through Teachers’ Perspective

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 2018، صفحه 182-204
Sima Shahmohammadi

20

The Impact of the Students’ Formative and Summative Assessment on Professional Development of Iranian EFL Instructors at Universities: Case of Islamic Azad University-South Tehran Branch-Faculty of Persian Literature and Foreign Languages

دوره 5، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 77-86
Naser Janani؛ Ahmad Mohseni

21

ارزیابی پایداری اجتماعی ذهنی در میان شهروندان در سکونتگاه غیررسمی حصار‌ امام‌ شهر همدان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 679-696
احد مؤمن پورعلی‌آباد؛ کیانوش ذاکرحقیقی

22

ارزیابی پایداری کاربری زمین شهری با تأکید بر حفاظت از آثار تاریخی (نمونه موردی شهر شوش)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 21-36
سمیه خادمی؛ محمود قلعه نویی؛ محمد مسعود

23

ارزیابی تطبیقی دسترس‌پذیری وب‌گاه‌های کتابخانه‌های بیمارستانی ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1393، صفحه 83-96
صدیقه محمد اسماعیل؛ ماهرخ ناصحی اسکویی

24

ارزیابی تفرجی با مدل ارتقاء یافته تجزیه و تحلیل سیستمی و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعة موردی: پارک جنگلی شوراب- خرم آباد)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-27
محبوبه یاراحمدی؛ جعفر اولادی قادیکلایی؛ جاهده تکیه خواه

25

ارزیابی توانایی پیش بینی مدل های آماری و لجستیک برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه ونک)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 123-140
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ امیرحسین حلبیان

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.