کلیدواژه‌ها = TEM
تعداد مقالات: 14

1

BTX Hydrogenation in liquid phase using nanoparticles of Cobalt/MWCNTs and data analysis using RSM method

Journal of Nanoanalysis
دوره 2، شماره 3، زمستان 2015، صفحه 75-85
Mohammad Teymouri؛ Mohammad Mahdi Khodaei؛ Majid Hashemi

2

Facile synthesis of Ni/NiO nanocomposites via thermal decomposition

Journal of Nanoanalysis
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1397
Aliakbar Dehno Khalaji؛ Gholamhossein Grivani؛ Shaghayegh Izadi؛ Mehdi Ebadi

3

Facile synthesis of Ni/NiO nanocomposites via thermal decomposition

Journal of Nanoanalysis
دوره 5، شماره 2، تابستان 2018، صفحه 115-122
Aliakbar Dehno Khalaji؛ Gholamhossein Grivani؛ Shaghayegh Izadi؛ Mehdi Ebadi

4

Green Biosynthesis of Silver Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes, Using Satureja Hortensis L Water Extract and Its Bactericidal Activity

Journal of Nanoanalysis
دوره 4، شماره 1، بهار 2017، صفحه 59-64
Sajjad Sedaghat

5

Presence of multi-drug resistant pathogenic Escherichia coli in Zarjob River located in The State of Guilan, Iran

International Journal of Molecular and Clinical Microbiology
دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 715-724
Khosro Issazadeh؛ Sadaf Alsadat Seyedi؛ Nafiseh Ghorbani

6

Rice Straw Ash-A Novel Source of SilicaNanoparticles

Journal of Mechanical Research and Application
دوره 4، شماره 3، زمستان 2012، صفحه 1-9
Hamid Khorsand؛ Nasim Kiayee؛ Amir Hossein Masoomparast

7

Structural characterization of BaZrO3 nanopowders prepared by stearic acid gel method

Journal of the Iranian Chemical Research
دوره 3، شماره 1، زمستان 2010، صفحه 11-15
Morteza Enhessari؛ Salah Khanahmadzadeh؛ Keyvan Ozaee

8

Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Zinc Oxide Thin Films via Green Chemistry

Journal of Nanoanalysis
دوره 2، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 10-16
Sharma Bhasha؛ Santosh Singh؛ Purnima Jain؛ Parul Malik

9

Synthesis of Copper Nanoparticles in Aqueous Ambient Using Dismutation Reaction

Journal of Nanoanalysis
دوره 1، شماره 2، پاییز 2014، صفحه 65-69
Khodarahm Ghandi؛ Yousef Zeraatkish

10

Synthesis of Some Biginelli-type Products: Nano Alumina Sulfonic acid (NASA) Catalyzed under Solvent-free Condition

Quarterly Journal of Applied Chemical Research
دوره 12، شماره 1، بهار 2018، صفحه 48-57
Asadollah Farhadi؛ Mohammad Ali Takassi؛ Marzieh Enjilzadeh؛ Fereshteh Davod

11

The Effect of Cross-Rolling Process on Nanostructure of Al 1050 Alloy

Journal of Nanoanalysis
دوره 1، شماره 2، پاییز 2014، صفحه 93-98
Mohsen Asadi Asadabad؛ Mohammad Jafari Eskandari؛ Reza Tafrishi؛ Mojtaba Bagherzadeh

12

بهبود خلوص نانوپودرهای هیدروکسی آپاتیت سنتز شده با استفاده از فرآیند سل– ژل

نانومواد
دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 16-22
بهزاد چهکندی؛ محمد چهکندی

13

تولید نانوتیوب‌های کربنی با خلوص بالا به روش فرآیند CVD

نانومواد
دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 31-36
صاحبعلی منافی؛ صالح خانی

14

مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

زیست شناسی تکوینی
دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-10
زهرا فتحی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده آخرت؛ طاهر نژاد ستاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.