کلیدواژه‌ها = Nitrogen
تعداد مقالات: 101

1

Determination of the Benefits of Different Berseem Clover Cultivars and Nitrogen Fertilizer in Forage Corn Intercropping System

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015

2

Effect of Biological and Chemical Fertilizers on Yield and Yield Components of Some Maize Hybrids in South West of Iran (Shoushtar Region)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 45-55
Ayeh Makvandi؛ Mojtaba Alavifazel؛ Shahram Lack

3

Effect of Nitrogen and Plant Spacing on Nutrients Uptake,Yield and Growth of Tuberose (Polianthes tuberosa L.)

Journal of Ornamental Plants
دوره 2، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 45-54
M.A. Khalaj؛ B. Edrisi؛ M. Amiri

4

Effect of seed inoculation with Azotobacter and Azospirillum and different nitrogen levels on yield and yield components of canola (Brassica napus L.) , Mahboobeh Naderifar1*, Jahanfar Daneshian2

Plant Physiology
دوره 3، شماره 1، زمستان 2012، صفحه 619-626

5

Effects of nitrogen fertilizer and plant growth regulator on stalk yield and bioethanol in sweet sorghum . Maryam Usofzadeh1 *, Mashalla Daneshvar1, Abbas Almodares2 and Hamid Reza Eisvand1

Plant Physiology
دوره 3، شماره 3، تابستان 2013، صفحه 711-716

6

Evaluating the Capability of the NLEAP Model to Predict the Movement of Moisture and Nitrat Accoumulation in the Soil

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 17، تابستان 2018، صفحه 7-22
Babak Seyfi؛ Omid Bahmani

7

Evaluation of Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Bread and Durum Wheat Genotypes

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 49-57
Fatemeh Torfi

8

Evaluation of the Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer and Cultivar on Morphological Traits on Corn Biomass in Isfahan

Research On Crop Ecophysiology
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 107-112

9

Evaluation of the Effect of Different Levels of Nitrogen Fertilizer on Biomass Related Traits of Corn Cultivars in Isfahan

Research On Crop Ecophysiology
دوره 11، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 52-57

10

Evaluation on Some Treatments After Spring Frost Damage in Inflorescence Bud Formation in Pistachio Orchard

Journal of Nuts
دوره 01، شماره 01، زمستان 2010، صفحه 46-53
F. Shahsavari؛ H. Hokmabadi؛ N. Shahsavari؛ M. Mohammadi

11

Factor Analysis of Seed Yield, Its Components and Oil Content of Corn Genotypes Affected Nitroxin Fertilizer

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 3، شماره 3، زمستان 2017، صفحه 49-60
Anise Jorfi؛ Mojtaba Alavi Fazel؛ Adel Modhej

12

Influence of Zeolite and Biological Fertilizer under Different Irrigation Regime on Quantitative and Qualitative Traits of Sugar beet (Beta Vulgaris L.)

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 2، Issue 1-2، تابستان 2016، صفحه 20-31
Tahereh Hasanabadi؛ Davood Habibi؛ Hamideh Khalaj

13

Investigating the effect of underground drainage on soil quality in Khuzestan South

Journal of Water Science & Engineering
دوره 7، شماره 17، تابستان 2018، صفحه 41-56
Majed Mousavi؛ Khoshnaz Payandeh؛ Ebrahim Panahpor

14

Nitrogen management using plant growth-promoting rhizobacteria in rice fields

International Journal of Agricultural Management and Development
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1395
Hashem - Aminpanah؛ Saeed - Firouzi

15

Response of Marigold Flower Yield and Yield Components to Water Deficit Stress and Nitrogen Fertilizer

Journal of Ornamental Plants
دوره 4، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 153-162
Seyyed Gholamreza Moosavi؛ Mohamad Javad Seghatoleslami؛ Mansour Fazeli-Rostampoor؛ Zeinolabedin Jouyban

16

Study of Radiation Use Efficiency of Autumnal Sugar Beet under Variable Irrigation Regimes and Nitrogen Rates Management

Research On Crop Ecophysiology
دوره 11، شماره 1، تابستان 2016، صفحه 18-26

17

Study on Effect of Plant Density and Nitrogen on Yield and Yield Components of Visia faba (Faba Bean)

Journal of Ornamental Plants
دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 161-167
H. Khamooshi؛ N. Mohammadian؛ M. Saamdaliri؛ Z. Foroughi

18

The effect of nitrogen fixation and phosphorus solvent bacteria on growth physiology and vitamin C content of Capsicum annum L. HalehTayeb Rezvani1, Pezhman Moradi2* and Foruzandeh Soltani3

Plant Physiology
دوره 3، شماره 2، بهار 2013، صفحه 673-682

19

The effect of soil application of nitrogen and iron fertilizers on morphological characteristics and shoot concentrations and contents of mineral nutrients of bread wheat

Journal of Crop Nutrition Science
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1397
Ezatollah Esfandiari؛ Majid Abdoli؛ Rana Taheri

20

اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-12
جبار بابایی‏ اقدم؛ مهرداد عبدی؛ سعید سیف زاده؛ مجید خیاوی

21

اثر باقیمانده کودهای نیتروژن و فسفر در مزرعه باقلا بر عملکرد در سیستم کشت باقلا- برنج در گیلان

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 11، 2(42) تابستان، تابستان 1396، صفحه 383-398
عباس شهدی کومله؛ لیلا صادق کسمائی؛ محمد ربیعی؛ مریم فروغی

22

اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر صفات زراعی سیب زمینی رقم مارکیز

یافته های نوین کشاورزی
دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 287-301
نورعلی ساجدی؛ سحر شیخ عالیوند؛ حمید مدنی؛ حجت صفری کمال آبادی

23

اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های سورگوم

یافته های نوین کشاورزی
دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 73-86
اسحق میرحسن زاده؛ محمدرضا توکلو؛ مجید رحیمی زاده

24

اثر تلقیح ازتوباکتر، کابرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ پاییزه

یافته های نوین کشاورزی
دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 113-125
سعید رسولی؛ محمد میرزاخانی؛ نورعلی ساجدی

25

اثر تنش خشکی و مصرف کودهای زیستی نیتروژن‌دار و مراحل مختلف زیستی تکاملی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای هیبرید SC 704

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 365-376
مهسا اشکاوند؛ محسن رشدی؛ جواد خلیلی محله؛ فرزاد جلیلی؛ آرش حسین پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.