کلیدواژه ها = Nutrition
تعداد مقالات: 21

1

Assessment the Effect of Water Stress and Calcium Silicate on Rice (Oryza sativa L.) Yield in North of Iran

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، Issue 3-4، زمستان 2015، صفحه 12-18
Alireza Daneshmand؛ Alireza Safahani

2

Effects of Different Rates of Selenium Fertilizer and Cow Manure on Selenium Uptake in Festuca arundinacea

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 2، Issue 3-4، زمستان 2017، صفحه 54-61
Hadi Chamheidar؛ Rozbeh Farhoudi

3

Enhancement of Growth, Inoculation and Yield Production of Corn (Zea mays L.) Hybrids by Using Bio-Fertilizer

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، Issue 3-4، زمستان 2015، صفحه 54-67
Anise Jorfi؛ Mojtaba Alavi Fazel؛ Adel Modhej

4

Evaluation of Sulfur Fertilizer on Canola Yield under Salinity Conditions

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 56-62
Alireza Jafarnejadi؛ Hamed Rezaei؛ Ahmad Naderi

5

Evaluation of Tillage, Nitrogen Fertilizer and Crop Residue Management on some Agronomic Traits of Soybean

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 33-44
Alireza Safahani؛ Maryamosadat Alavian Petroodi؛ Farshad Ghooshchi

6

Feeding of Safflower (Carthamus tintorius) Cake in Small Ruminant Total Mixed Rations: Effects on Growth Traits and Meat Fatty Acid Composition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 243-247
V. Tufarelli؛ A. Vicenti؛ M. Ragni؛ F. Pinto؛ M. Selvaggi

7

Performance, Health Status, and Colostrum Yield of Twin-Bearing Afshari Ewes as Well as Growth and Survival of Their Offspring are not Affected by Increasing Dietary Metabolizable Protein in Late Pregnancy

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 349-356
S.S. Mousavi؛ H. Amanlou؛ A. Nikkhah؛ H.R. Mirzaei Alamouti؛ A.M. Tehrani

8

Phyto-Chemical and Morphological Characters of Calendula officinalis as Affected by Micronutrients

Journal of Ornamental Plants
دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 271-278
Mehrab Yadegari

9

Response of Some Bread and Durum Wheat Genotypes to Different Levels of Nitrogen in South West of Iran

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 2، Issue 3-4، زمستان 2017، صفحه 30-40
Atosa Enayat؛ Shahram Lack؛ Adel Modhej

10

Review on Properties of Selenium in Animal Nutrition

Iranian Journal of Applied Animal Science
دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 753-761
S. Ghaderzadeh؛ F. Mirzaei Aghjeh-Gheshlagh؛ S. Nikbin؛ B. Navidshad

11

The Effect of Mycorrhiza Fungi (VAM) on Phosphorus Absorption by Corn (Zea Mays L.) at South West of Iran

Journal of Crop Nutrition Science
دوره 1، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 75-79
Ali Gholami؛ Seyed Amin Alavi؛ Abdolamir Moezi؛ Saeed Salimpour

12

The modification in quality of parsley (Petroselinum crispum) by selenium and amino acids . Zahra Oraghi Ardebili1* and Mohammad Moradi2

Plant Physiology
دوره 6، شماره 4، پاییز 2016، صفحه 1825-1833

13

اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-83
امین عباسی مقدم؛ مرضیه عباسی مقدم

14

اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81
وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی

15

بررسی رژیم غذایی فسفولیپیدها بر روی برخی از پارامترهای خونی بچه ماهی فیل (Huso huso)

مجله علوم تکثیر و ابزی پروری
دوره 4، شماره 11، زمستان 1395، صفحه 11-20
محمودرضا ابراهیم نژاد؛ چی رس ابن سعد؛ عبدالمحمد Abdolmohammad

16

تأثیر استفاده از مکمل غذایی آکوابلند ®(Aquablend Avian) در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ایمنی ماهی زینتی گرین ترور(rivulatus Aequidens)

مجله علوم تکثیر و ابزی پروری
دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 45-56
مهرداد شیرین آبادی؛ اصغر نوروزی

17

تأثیر تغذیه از مکمل‌های گرده‌ی تهیه شده با آرد نخود بر جمعیت کلنی‌های زنبور عسل (Hym.: Apidae) L. Apis mellifera

حشره شناسی گیاهان زراعی
دوره 4، شماره (8) بهار - تابستان 1393، تابستان 1393، صفحه 73-81

18

تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio )

پژوهش های علوم و فنون دریایی
دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 58-68
فاطمه میرشاه ولد؛ محمد کاظمیان

19

تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس

یافته های نوین کشاورزی
دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 39-51
مسعود زاده باقری؛ اسدالله سهراب نژاد؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی،؛ شهرام شرف زاده

20

تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر

هیستو بیولوژی دامپزشکی
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 17-23
محمدصادق ملک پور

21

رشد و بازماندگی بچه ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) تغذیه شده با کرم خاکی (Eisenia foetidae) و مقایسه آن با جیره غذایی کنستانتره

مجله علوم تکثیر و ابزی پروری
دوره 3، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 11-26
یاشار بیک وردی؛ مهناز السادات صادقی؛ اکبر پورغلامی مقدم؛ افشین امیری سندسی؛ محمدرضا رحیمی؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.