کلیدواژه‌ها = Nutrition
تعداد مقالات: 26

1

Assessment the Effect of Water Stress and Calcium Silicate on Rice (Oryza sativa L.) Yield in North of Iran

دوره 1، Issue 3-4، زمستان 2015، صفحه 12-18
Alireza Daneshmand؛ Alireza Safahani

2

Effects of Different Rates of Selenium Fertilizer and Cow Manure on Selenium Uptake in Festuca arundinacea

دوره 2، Issue 3-4، زمستان 2016، صفحه 54-61
Hadi Chamheidar؛ Rozbeh Farhoudi

3

Effects of Selenium Fertilizer and Cow Manure Different Rates on Uptake of Selenium in Tall Fescue

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1397
Hadi Chamheidar؛ Rozbeh Farhoudi

4

Enhancement of Growth, Inoculation and Yield Production of Corn (Zea mays L.) Hybrids by Using Bio-Fertilizer

دوره 1، Issue 3-4، زمستان 2015، صفحه 54-67
Anise Jorfi؛ Mojtaba Alavi Fazel؛ Adel Modhej

5

Evaluation Effect of Different Levels of Zinc and Manganese Nano-Chelate on Quantitative and Qualitative Traits of Cowpea (Vigna unguiculata L.)

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 1-13
Poran Alasvand؛ Alireza Shokuhfar

6

Evaluation Effects of Mycorrhizal Fungi (AM) and Nano Zinc Oxide on Seed Yield and Dry Matter Remobilization of Wheat (Triticum aestivum L.) under Salinity Stress

دوره 3، شماره 3، پاییز 2017، صفحه 61-69
Raouf Seyed Sharifi؛ Razieh Khalilzadeh؛ Soraya Soltanmoradi

7

Evaluation of Sulfur Fertilizer on Canola Yield under Salinity Conditions

دوره 1، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 56-62
Alireza Jafarnejadi؛ Hamed Rezaei؛ Ahmad Naderi

8

Evaluation of Tillage, Nitrogen Fertilizer and Crop Residue Management on some Agronomic Traits of Soybean

دوره 1، شماره 1، تابستان 2015، صفحه 33-44
Alireza Safahani؛ Maryamosadat Alavian Petroodi؛ Farshad Ghooshchi

9

Feeding of Safflower (Carthamus tintorius) Cake in Small Ruminant Total Mixed Rations: Effects on Growth Traits and Meat Fatty Acid Composition

دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 243-247
V. Tufarelli؛ A. Vicenti؛ M. Ragni؛ F. Pinto؛ M. Selvaggi

10

Growth and Physiology of Chrysanthemum morifolium Modified by the Supplementations of Various Fertilizers

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 49-56
Zahra Oraghi Ardebili؛ Payam Sharifi

11

Performance, Health Status, and Colostrum Yield of Twin-Bearing Afshari Ewes as Well as Growth and Survival of Their Offspring are not Affected by Increasing Dietary Metabolizable Protein in Late Pregnancy

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 349-356
S.S. Mousavi؛ H. Amanlou؛ A. Nikkhah؛ H.R. Mirzaei Alamouti؛ A.M. Tehrani

12

Phyto-Chemical and Morphological Characters of Calendula officinalis as Affected by Micronutrients

دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 271-278
Mehrab Yadegari

13

Response of Some Bread and Durum Wheat Genotypes to Different Levels of Nitrogen in South West of Iran

دوره 2، Issue 3-4، زمستان 2016، صفحه 30-40
Atosa Enayat؛ Shahram Lack؛ Adel Modhej

14

Review on Properties of Selenium in Animal Nutrition

دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 753-761
S. Ghaderzadeh؛ F. Mirzaei Aghjeh-Gheshlagh؛ S. Nikbin؛ B. Navidshad

15

The Effect of Mycorrhiza Fungi (VAM) on Phosphorus Absorption by Corn (Zea Mays L.) at South West of Iran

دوره 1، شماره 2، پاییز 2015، صفحه 75-79
Ali Gholami؛ Seyed Amin Alavi؛ Abdolamir Moezi؛ Saeed Salimpour

16

The modification in quality of parsley (Petroselinum crispum) by selenium and amino acids .

دوره 6، شماره 4، پاییز 2016، صفحه 1825-1833
Zahra Oraghi Ardebili؛ Mohammad Moradi

17

اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-83
امین عباسی مقدم؛ مرضیه عباسی مقدم

18

اثر کودهای تلفیقی و محلول‌پاشی کلات آهن بر عملکرد کمی گل‌محمدی

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-81
وحیده صمدیان ساربانقلی؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ بهلول عباس‌زاده؛ محمدحسین لباسچی

19

بررسی رژیم غذایی فسفولیپیدها بر روی برخی از پارامترهای خونی بچه ماهی فیل (Huso huso)

دوره 4، شماره 11، زمستان 1395، صفحه 11-20
محمودرضا ابراهیم نژاد؛ چی رس ابن سعد؛ عبدالمحمد Abdolmohammad

20

تأثیر استفاده از مکمل غذایی آکوابلند ®(Aquablend Avian) در جیره غذایی، بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ایمنی ماهی زینتی گرین ترور(rivulatus Aequidens)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1395، صفحه 45-56
مهرداد شیرین آبادی؛ اصغر نوروزی

21

تأثیر تغذیه از مکمل‌های گرده‌ی تهیه شده با آرد نخود بر جمعیت کلنی‌های زنبور عسل (Hym.: Apidae) L. Apis mellifera

دوره 4، شماره (8) بهار - تابستان 1393، تابستان 1393، صفحه 73-81

22

تاثیر سطوح مختلف ویتامین C بر برخی پارامترهای رشد و تعدادی از شاخص های هماتولوژی سرم خون ماهی کوی(Cyprinus carpio )

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 58-68
فاطمه میرشاه ولد؛ محمد کاظمیان

23

تأثیرکاربرد باکتری رایزوبیوم ژاپونیکوم، قارچ مایکوریزا و کودشیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا رقم کتول در شرایط حضور و عدم حضور علف‌های هرز

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 33-48
بهرام پارسا؛ حمید عباسدخت؛ احمد غلامی؛ ابوالفضل فرجی

24

تاثیر کاربرد نیتروژن و فسفر بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و طول عمر پس از برداشت گل نرگس

دوره 6، شماره 1 (پاییز 1390) 21، پاییز 1390، صفحه 39-51
مسعود زاده باقری؛ اسدالله سهراب نژاد؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی،؛ شهرام شرف زاده

25

تعیین ترکیبات شیمیائی بستر جوجه های گوشتی مرغداری های اطراف شوشتر

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 17-23
محمدصادق ملک پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.