کلیدواژه‌ها = تعهد عاطفی
تعداد مقالات: 10

1

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی درکارمندان ورزشکار و غیر ورزشکار پلیس راهور ناجا

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 62-77
علیرضا جهانگیری؛ بهرام قدیمی؛ سهیلا عبدی نعمت‌آباد

2

بررسی تأثیر قدرت مدیریتی بر تعهد سازمانی عاطفی کارکنان: موردکاوی شرکت‌های مهندسین مشاور

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 9، شماره 40، پاییز 1393، صفحه 1-16
دکتر حمید تابلی؛ دکتر ابوالحسن مبین؛ مرجانه حبیبی؛ علی محفوظی

3

بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان در صنعت بانکداری

مجله توانمندسازی سرمایه انسانی
دوره 1، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 33-46
اعتبار نقدی؛ بی بی مرجان فیاضی

4

بررسی تعهد کاری استادان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاههای آزاد اسلامی شرق استان گلستان)

مطالعات جامعه شناختی ایران
دوره 3، شماره 11، زمستان 1392، صفحه 55-66
صدیقه امینیان؛ آذر اسکندری چراتی

5

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی ( مطالعه موردی : شرکت فرد آذربایجان )

مدیریت بهره‌وری
دوره 5، شماره 19، زمستان 1390، صفحه 33-50
کریم حمدی؛ سمیه مرادی دولاما

6

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مطالعات جامعه شناسی
دوره 4، شماره 10، بهار 1390، صفحه 7-26

7

تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

مدیریت کسب و کار
دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 104-130
جلال حقیقت منفرد؛ علی اوسط حضرتی؛ حجت میرزاده

8

تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

مدیریت کسب و کار
دوره 3، شماره 9، بهار 1390، صفحه 1-30
احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی

9

رابطۀ مالکیت روان‌شناختی با تعهد عاطفی و میل ماندن در شغل در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ـ اهواز

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 13، شماره 47، بهار 1391، صفحه 74-82
فاطمه آذرنوش؛ عبدالکاظم نیسی؛ سمیرا مرادی کوچی؛ طیبه دریکوند

10

واکاوی مؤلفه‌های معنویت و ارزیابی آن در سازمان

مدیریت کسب و کار
دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 9-29
سیّد محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی دستافر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.