کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 22

1

الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی

دو فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 51-76
محمدجواد رزمی؛ سمیه صدیقی؛ سمانه رضاییان

2

بازگشت طالبان به قدرت: خطری برای صلح و امنیت بین الملل

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 143-170

3

بحران هویت ملی و شکاف دولت و ملت در عصر جهانی شدن: نقش زبان و مذهب در بحث هویت ملی در تاجیکستان و قزاقستان

مطالعات روابط بین الملل
دوره 3، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 229-262
عبدالعلی قوام؛ ندا محمد

4

بررسی امکان پذیری برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

مدیریت بهره‌وری
دوره 4، شماره 13، تابستان 1389، صفحه 85-120
ناصر میرسپاسی؛ جعفر بیک زاد

5

بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان

تحقیقات حقوقی آزاد
دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 143-182
علی اکبری فیض آبادی؛ غلامعباس ترکی؛ مرتضی ناجی زواره

6

بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
دوره 8، شماره 14، بهار 1396، صفحه 31-41
علی دهقانی؛ معصومه احیایی؛ بیژن صفوی

7

بررسی فقهی محدوده کنترل زندگی شهروندان توسط دولت و سازمان های وابسته

مطالعات فقهی و فلسفی
دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 117-138
هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسف وند

8

تأثیر جغرافیای سیاسی دریایی بر حاکمیت دولت ها (با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران)

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 79-89
یوسف زین العابدین

9

تحقق امنیت انسانی در پرتو حکمرانی مطلوب

مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 363-381

10

تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

تحقیقات حقوقی آزاد
دوره 6، شماره 19، تابستان 1392، صفحه 149-165
حجت اله یازرلو

11

تحلیل مدل نهادی- حمایتی حقوق زنان در کنوانسیون رفع کلیه

تحقیقات حقوقی آزاد
دوره 3، 10،9،8، زمستان 1389، صفحه 79-105
بابک درویشی؛ اعظم عدالت جو

12

تحلیلی نوین از جرم تحصیل مال نامشروع در حقوق ایران

مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
دوره 13، شماره 47، بهار 1396، صفحه 93-114
ابوالحسن شاکری؛ امیر البوعلی

13

تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 10، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 91-114
بهروز دیلم‌صالحی

14

تحول نظام عمومی دولت و اقتدارات وی در فرآیند جهانی شدن با تاکید بر نظام حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 13، شماره 38، بهار 1396، صفحه 85-112
فرامرز عطریان؛ محمد مهدی غمامی

15

جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب‌های آن

پژوهش نامه تاریخ
دوره 10، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 55-70
سید قاسم رزاقی موسوی؛ محمدامین میرزایی

16

حدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 13، شماره 39، تابستان 1396، صفحه 115-139
طاهره محمود سلطانی؛ محمدرضا عباسی فرد

17

حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 13، شماره 41، زمستان 1396، صفحه 157-180
علی کاظم زاده

18

دو قرن منازعه بین دولت و مجلس در فرانسه

مطالعات روابط بین الملل
دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 77-108
حجت اله ایوبی

19

طنزپردازان معاصر

مطالعات نقد ادبی
دوره 5، شماره 21، زمستان 1389، صفحه 89-114
علی شهسواری

20

گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران

مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره 3، شماره 7، زمستان 1387، صفحه 87-110
حیدر لطفی؛ ناصر سلطانی؛ ناصر اقبالی

21

ماهیت دولت و مبانی تأسیس آن در فلسفه سیاسی هابز و لاک در روایتی پارادایمی

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 12، شماره 34، بهار 1395، صفحه 119-144
محمد کمالی گوکی؛ حجت زمانی‌راد

22

مسئولیت تبعی دولت در جبران ضرر‌‌های بلا جبران وارده به شهروندان

تحقیقات حقوقی آزاد
دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 123-166
سید محمد حسینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.