کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
تعداد مقالات: 15

1

بررسی ریخت‌شناسانة داستان شغاد از شاهنامه

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 11-32
کبری چمنی؛ یدالله شکری

2

بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 179-198
رقیه صدرایی

3

تأملی تعلیمی- روان شناختی بر داستان پادشاه و کنیزک مثنوی در بستر قواعد ساختارگرایی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 11-34
ابوالفضل غنی زاده؛ مجید سرمدی؛ فاطمه کوپا؛ علی محمدزاده

4

تحلیل جامعه‌شناختی مفهوم حداکثر آگاهی ممکن و اطّلاعات قابل عبور با تأکید بر سوگ‌نامۀ ملّاحسن ادیب‌اهری در رثای سام ارشد قره‌جه ‌داغی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 99-114

5

تحلیل حکایاتی از جوامع الحکایات عوفی بر اساس الگوی گریماس

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 197-220
مظاهر نیکخواه

6

تحلیل ریخت‌شناسی منظومه لیلی و مجنون نظامی بر اساس الگوهای ریخت‌شناسی پراپ

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 167-198
فرشته ناصری

7

تحلیل ساختاری سه داستان کوتاه (شرق بنفشه، شام سرو و آتش و ناربانو) شهریار مندنی پور

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 51-82
محمدحسین خانمحمدی؛ تیمور مالمیر؛ گلاله مرادی

8

چرا پهلوان‌نامه‌های پس از شاهنامه مطرح نشده‌اند؟

دوره 5، شماره 15، تابستان 1388، صفحه 36-55
احمد خاتمی؛ علی جهانشاهی افشار

9

ریخت شناسی قصه ی خیر و شر بر اساس نظریهّ ی پراپ

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 29-41
طاهره ایشانی

10

زبان و شیوه های روایتگری در رمان نو

دوره 5، شماره 19، تابستان 1389، صفحه 1-18
مهدی حیدری؛ زهرا برنای زنوزی

11

ساختارگرایی و تأثیرآن بر شهرسازی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 187-212
پرنا مرادی؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری

12

عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو

دوره 5، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 55-69

13

نقد ساختاری حکایت‌های حدیقه سنایی با رویکرد ساختارگرایی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 90-125
علی محمد رحیمی

14

نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79
دکتر پوران یوسفی پور کرمانی

15

نگرشی ساختارگرایانه به قصیده حاجیان ناصرخسرو

دوره 12، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 11-29
رضا اشرف زاده؛ امیرالله شمقدریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.