کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 24

1

از غم و حسرت شاعران کلاسیک تا نوستالژی شاعران رمانتیک

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 165-192
برات محمدی؛ سمیه عباس زاده

2

آموزه‌های تعلیمی در منظومة غنایی محب و محبوب

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 11-28
احمد رضا یلمه ها

3

آموزه‌های مرگ‌اندیشی در اشعار سعدی

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 9، شماره 30، بهار 1396، صفحه 91-104
زهرا سلیمانی

4

بازتاب کعبه دراشعار مولوی

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 119-136
نصراله امامی؛ فرزانه یوسف قنبری؛ سهیلا فضیلت راد

5

بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 15-38

6

بررسی جنبه‌ها و جلوه‌های تمثیلی پرندگان در دیوان صائب تبریزی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 61-86
محمّد حاجی آبادی

7

بررسی و تحلیل حس وطن‌پرستی در آثار منتخبی از شاعران دوره‌ی شعوبیه

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 51-68
بشارت پرمه؛ ناهید جعفری

8

بررسی و تحلیل شعر دهۀ اول پس از انقلاب اسلامی بر اساس نظریۀ پسا‌استعمارگرایی

پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 97-119
حسام ضیایی

9

بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120
احمد رضا یلمه ها

10

تجلّی اشعار حافظ در دیوانِ غلام

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 135-155
محمد کاظم کهدویی

11

تحلیل ژرف‌ساخت استعارة دختر رز با تأکید بر شعر حافظ

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره 11، شماره 38، بهار 1394، صفحه 199-234
علیرضا مظفری؛ پریسا حبیبی

12

تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 6، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 61-97
سعید خیرخواه برزکی؛ فروزان طویلی

13

تمثیل و ارسال المثل در دیوان جهان ملک خاتون

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 126-142
راویه کردافشاری؛ احمد خاتمی

14

جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 8، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 9-31
فرهاد نادری؛ محمدعلی مؤذنی

15

جلوه‌های امثال تازی در اشعار تعلیمی پارسی*

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 65-83
زهرا سلیمانی

16

شرح احوال و بررسی دیوان شعاعی قاجار

پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 183-212
یوسف نیک روز؛ زهرا جلیلی؛ حسین عطریان

17

شرح احوال و بررسی نسب‌نامۀ میر والهی قمی

پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 127-167
قاسم سالاری؛ فاطمه شکیب فرد

18

شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 49-67
حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ محسن تاج آباد

19

شهربند کیوان(نقد و تحلیل خجستگی و گجستگی اختران در شعر خاقانی)

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 9-26
نعیمه متوسلی؛ سید جعفر حمیدی؛ سید احمد حسینی کازرونی

20

مضامین و موضوعات مشترک در حبسیه‌های فارسی و عربی

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
دوره 4، شماره 11، تابستان 1387، صفحه 1-19
صادق ابراهیمی کاوری؛ رحیمه چولانیان

21

«مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی)

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 189-212
مسروره مختاری؛ حسین آریان؛ سعید توکلی

22

مفاهیم معطوف به انتظار در شعر کهن فارسی (با رویکرد روایی تمثیلی)

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-146
سعیده ساکی انتظامی؛ سکینه آذری؛ محمد رسول یوسفوند

23

نقد و نظری بر مدایح حافظ

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-22
اکبر شعبانی

24

وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 59-112
ابوالقاسم رادفر؛ زهرا پارساپور؛ علیرضا فولادی؛ رقیه فراهانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.