کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 25

1

Content Validity and Reliability of Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales (MIDAS) Translated into Persian

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 5، شماره 11، زمستان 2012، صفحه 116-133
Mahnaz Saeidi؛ Shahla ostvar؛ Branton Shearer؛ Mohammad Asghari Jafarabadi

2

Investigating the Reliability and Factor Structure of the Self-Regulating Capacity in Vocabulary Learning (SRCvoc) in Iranian EFL Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 169-186
Maryam Taleb Doaee؛ Seyyed Amir Hossein Sarkeshikian؛ Seyyed Abdol-Majid Tabatabaee

3

Raters’ Perception and Expertise in Evaluating Second Language Compositions

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 67-87
Houman Bijani

4

اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 7-19
نگار صادقی؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی

5

اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظر شدۀ مقیاس اسلامی حسادت

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 100-112
عباس‌علی هراتیان؛ محمدرضا احمدی؛ ابوالقاسم ولی زاده

6

بررسی پایایی و اعتباریابی پرسشنامۀ توانایی کنترل فکرِ لوچیانو و همکاران

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-41
هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

7

بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان 6 تا 5/8 ساله کرج

فصلنامه تحقیقات روانشناختی
دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-15
هادی بهرامی؛ علیرضا کیامنش؛ مهتاب کشاورزیان

8

بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان سنجی مقیاس فردگرایی جمع گرایی اوکلند (AICS)

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 12، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 20-30
عباس شکیبا؛ فاطمه بهرامی؛ ذبیح اله کاوه فارسانی

9

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (SOHQ) در نمونه‌ای از معلمان ایرانی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 109-130
یاسر رضاپور میرصالح

10

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 9-34
علی پژوهنده؛ ولی االله فرزاد؛ پروین کدیور

11

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-26
علی پژوهنده؛ دکتر ولی الله فرزاد؛ دکتر پروین کدیور

12

بررسی ویژگی‌های روان‌‌‌ سنجی پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت GPIUS درکاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان سال 1388

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 40، تابستان 1388، صفحه 38-51
سید سلمان علوی؛ فرشته جنتی فرد؛ محمدرضا مرآثی؛ حسین رضاپور

13

پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون اتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 34، بهار 1387، صفحه 61-74
جهانبخش رحمانی

14

پایایی و روایی مقیاس افسردگی ـ شادکامی مک‌گریل و جوز‏ف

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 29، پاییز 1386، صفحه 31-40
علی‌اصغر بیانی

15

چه نوع آزمونی برای اندازه‌گیری وضعیت مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور، مناسب است؟

دانش شناسی
دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 101-114
فریدون یزدانی

16

ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس خشونت معلم (دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و پیش دانشگاهی‌های شهر گچساران)

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 13-32
طاهره پژوهی؛ محمدعلی نادی

17

ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 13، شماره 47، بهار 1391، صفحه 39-48
حمیده سلیمانی؛ لعیا بشاش

18

ساخت و تعیین ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 141-159
فرانک موسوی؛ امیر وشنی

19

شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 81-100
محمد محمدی پور

20

طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی

فصلنامه علوم ورزش
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 89-108
محمد پورکیانی؛ صفورا صباغیان

21

هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 77-95
مهرداد ثابت

22

هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 34، بهار 1387، صفحه 117-142
مهدی تبریزی

23

هنجاریابی و بررسی وی‍ژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال دلبستگی راندولف

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 13، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 46-55
مهسا موحدابطحی؛ شعله امیری؛ گلیتا امساکی

24

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی کودک در دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 14، شماره 51، بهار 1392، صفحه 34-42
یاسر آزادفارسانی؛ سلمان پارسایی؛ الهام دارابی؛ زهرا الوندی

25

وی‍ژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان

فصلنامه تحقیقات روانشناختی
دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 111-124
نورمحمد رضایی؛ ایمان پارسایی؛ عصمت نجاتی؛ میترا نیک آمال؛ سعداله هاشمی رزینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.