کلیدواژه‌ها = پایایی
تعداد مقالات: 27

1

Content Validity and Reliability of Multiple Intelligences Developmental Assessment Scales (MIDAS) Translated into Persian

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 5، شماره 11، زمستان 2012، صفحه 116-133
Mahnaz Saeidi؛ Shahla ostvar؛ Branton Shearer؛ Mohammad Asghari Jafarabadi

2

Investigating the Reliability and Factor Structure of the Self-Regulating Capacity in Vocabulary Learning (SRCvoc) in Iranian EFL Context

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 10، شماره 20، پاییز 2017، صفحه 169-186
Maryam Taleb Doaee؛ Seyyed Amir Hossein Sarkeshikian؛ Seyyed Abdol-Majid Tabatabaee

3

Raters’ Perception and Expertise in Evaluating Second Language Compositions

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 3، شماره 7، زمستان 2010، صفحه 67-87
Houman Bijani

4

اعتبار ،پایایی و ساختار عاملی نسخه کوتاه فارسی مقیاس باورها درباره زنان

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 7-19
نگار صادقی؛ جعفر حسنی؛ علیرضا مرادی؛ شهرام محمدخانی

5

اعتبار و روایی و ساختار عاملی فرم تجدید نظر شدۀ مقیاس اسلامی حسادت

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 16، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 100-112
عباس‌علی هراتیان؛ محمدرضا احمدی؛ ابوالقاسم ولی زاده

6

بررسی پایایی و اعتباریابی پرسشنامۀ توانایی کنترل فکرِ لوچیانو و همکاران

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 16، شماره 1، بهار 1394، صفحه 33-41
هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی

7

بررسی روایی و پایایی چارت رشد ترسیم آزمون بینایی- حرکتی بندر- گشتالت در کودکان 6 تا 5/8 ساله کرج

فصلنامه تحقیقات روانشناختی
دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-15
هادی بهرامی؛ علیرضا کیامنش؛ مهتاب کشاورزیان

8

بررسی ساختار عاملی تأییدی و ویژگی های روان سنجی مقیاس فردگرایی جمع گرایی اوکلند (AICS)

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 12، شماره 45، پاییز 1390، صفحه 20-30
عباس شکیبا؛ فاطمه بهرامی؛ ذبیح اله کاوه فارسانی

9

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه (SOHQ) در نمونه‌ای از معلمان ایرانی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 109-130
یاسر رضاپور میرصالح

10

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 6، شماره 27، تابستان 1390، صفحه 9-34
علی پژوهنده؛ ولی االله فرزاد؛ پروین کدیور

11

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 8، شماره 33، زمستان 1391، صفحه 1-26
علی پژوهنده؛ دکتر ولی الله فرزاد؛ دکتر پروین کدیور

12

بررسی ویژگی‌های روان‌‌‌ سنجی پرسشنامۀ اعتیاد به اینترنت GPIUS درکاربران دانشجوی دانشگاههای شهر اصفهان سال 1388

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 40، تابستان 1388، صفحه 38-51
سید سلمان علوی؛ فرشته جنتی فرد؛ محمدرضا مرآثی؛ حسین رضاپور

13

پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون اتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 34، بهار 1387، صفحه 61-74
جهانبخش رحمانی

14

پایایی و روایی مقیاس افسردگی ـ شادکامی مک‌گریل و جوز‏ف

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 29، پاییز 1386، صفحه 31-40
علی‌اصغر بیانی

15

تعیین پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه کیفیت خدمات باشگاه‌های بدنسازی و ایروبیک از دیدگاه مشتریان

فصلنامه علوم ورزش
دوره 9، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 73-89
احمد محمودی؛ حسین عبدالملکی؛ آرزو خنجری

16

چه نوع آزمونی برای اندازه‌گیری وضعیت مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه پیام نور، مناسب است؟

دانش شناسی
دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 101-114
فریدون یزدانی

17

ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس خشونت معلم (دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و پیش دانشگاهی‌های شهر گچساران)

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 13-32
طاهره پژوهی؛ محمدعلی نادی

18

ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس سبک‌های هیجانی مادرانه

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 13، شماره 47، بهار 1391، صفحه 39-48
حمیده سلیمانی؛ لعیا بشاش

19

ساخت و تعیین ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 141-159
فرانک موسوی؛ امیر وشنی

20

شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 11، شماره 46، بهار 1395، صفحه 81-100
محمد محمدی پور

21

طراحی و اعتباریابی ابزار ارزیابی رفتارهای نامطلوب در کلاس تربیت بدنی

فصلنامه علوم ورزش
دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 89-108
محمد پورکیانی؛ صفورا صباغیان

22

هنجاریابی آزمون خلاقیت هیجانی آوریل

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دوره 5، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 77-95
مهرداد ثابت

23

هنجاریابی پرسشنامه رضایت ازدواج

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 0، شماره 34، بهار 1387، صفحه 117-142
مهدی تبریزی

24

هنجاریابی و بررسی وی‍ژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ اختلال دلبستگی راندولف

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 13، شماره 49، پاییز 1391، صفحه 46-55
مهسا موحدابطحی؛ شعله امیری؛ گلیتا امساکی

25

ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس احساس تنهایی کودک در دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی
دوره 14، شماره 51، بهار 1392، صفحه 34-42
یاسر آزادفارسانی؛ سلمان پارسایی؛ الهام دارابی؛ زهرا الوندی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.