کلیدواژه ها = فراتحلیل
تعداد مقالات: 21

1

شکل گیری اعتماد اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر در آن

مطالعات جامعه شناختی ایران
دوره 4، شماره 14، پاییز 1393، صفحه 75-97
مهرداد جواهری پور؛ محمد رحیمی؛ رضا مؤمن پور

2

علل توسعه نیافتگی ایران (بر اساس تحلیل محتوا آثار منتشر شده در این زمینه)

مطالعات جامعه شناختی ایران
دوره 2، شماره 4، بهار 1391
اسدالله نقدی؛ محمد جواد حصاری

3

فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 61-69
سیدحسین سیادتیان؛ امیر قمرانی؛ فاطمه یعقوبیان

4

فراتحلیل اثربخشی مداخله‏ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 141-121
حمیدرضا عریضی؛ سعیده دانشمندی؛ احمد عابدی

5

فراتحلیلی بر عوامل مؤثر بر استرسشغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تربیتی
دوره 8، شماره 36، پاییز 1392، صفحه 77-100
لیلا بخشی سورشجانی

6

فراتحلیلی بر مطالعات سبک زندگی در ایران با تأکید بر مطالعه زنان و جوانان

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 12، شماره 4، زمستان 1394
محسن نیازی؛ میلاد نوروزی؛ اسما عسگری کویری

7

فراتحلیل برنامه های مداخلاتی پرورش خلاقیت

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 1-32
تورج هاشمی؛ شهرام واحدی؛ غفور احراری

8

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری‌های دسته جمعی

مطالعات جامعه شناسی
دوره 4، شماره 12، پاییز 1390، صفحه 7-22

9

فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روش های تدریس مشارکتی و بحث گروهی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 83-103
ایوب فیضی؛ جواد مصرآبادی

10

فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

علوم اجتماعی
دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-26
محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده

11

فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-62
سالار عبدالملکی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید

12

فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86
رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه

13

فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
دوره 4، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-49
کامران گنجی؛ سعیده تقوی؛ فتانه عظیمی

14

فراتحلیل مداخلات روان شناختی ـ آموزشی بر پیشرفت اثربخشی تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی (1391-1384)

پژوهش در برنامه ریزی درسی
دوره 2، شماره 21، بهار 1395، صفحه 166-179
سیدحسین سیادتیان؛ احمد یارمحمدیان

15

فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 10، شماره 37، پاییز 1392، صفحه 39-50
حیدر علی هومن؛ کامران گنجی؛ احمد امیدی فر

16

َفراتحلیل مطالعات حوزه ی دین و ارزش‌های اجتماعی در ایران

فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران
دوره 4، شماره 3، پاییز 1387
محمد پوریانی

17

فراتحلیل مطالعات همه‌گیری شناسی اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 329-342
حیدرعلی هومن؛ کامران گنجی

18

فرانظریه‌پردازی در علوم اجتماعی

مطالعات جامعه شناسی
دوره 3، شماره 7، تابستان 1389، صفحه 41-56

19

مطالعه‌ای در زمینه فراتحلیل پژوهش‌های هوش فرهنگی در سازمان

مجله مطالعات میان فرهنگی
دوره 12، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 41-65

20

مقایسه فراگیران دختر و پسر در فراتحلیل خودکارآمدی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 87-97

21

مناظره روش‌شناختی درباره نظریه‌های روابط بین‌الملل از دیدگاه فلسفه علم

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
دوره 12، شماره 34، بهار 1395، صفحه 145-169
رضا کاویانی؛ شیده شادلوContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.