کلیدواژه‌ها = یادگیری مشارکتی
تعداد مقالات: 11

1

Exploring the Potential of a Mobile Messaging Application for Self-Initiated Language Learning

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 2018، صفحه 91-110
Davood Borzabadi Farahani؛ Masoud Ahrabi Fakhr

2

The Effect of Modified Collaborative Strategic Reading on EFL Learners' Reading Anxiety

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 9، شماره 18، تابستان 2016، صفحه 25-48
Shabnam Abbasnezhad؛ Masoud Zoghi

3

Two Collaborative Feedback Models in EFL Writing Instruction: Do They Make a Difference?

Journal of English Language Pedagogy and Practice
دوره 1، شماره 3، زمستان 2008، صفحه 134-163
Mitra Rabiee

4

اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانش‌آموزان بر اساس الگوی جورچین

پژوهش در برنامه ریزی درسی
دوره 2، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 113-125
فاطمه خالوندی؛ مریم بذرافشان

5

یادگیری مشارکتی و تفکر انتقادی

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 199-210
زهرا حسینی

6

تأثیر اجرای شیوه‌های مختلف یادگیری مشارکتی بر خود کار آمدی عمومی دانش‌آموزان

پژوهش در برنامه ریزی درسی
دوره 2، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 99-109
محمد عظیمی؛ قربان کیانی؛ یوسف ادیب؛ موسی پیری

7

تأثیر روش‌های آموزشی نقشه مفهومی، یادگیری مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
دوره 2، شماره 14، بهار 1393، صفحه 63-73
جمال عاشوری؛ محمد باقر کجباف؛ غلامرضا منشئی؛ هوشنگ طالبی

8

تحلیلی از تجربه به کارگیری «یادگیری مشارکتی» در آموزش عالی

پژوهش در برنامه ریزی درسی
دوره 2، شماره 27، پاییز 1396، صفحه 50-65
عظیمه سادات خاکباز

9

فراتحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روش های تدریس مشارکتی و بحث گروهی

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 83-103
ایوب فیضی؛ جواد مصرآبادی

10

مقایسه اثر بخشی یادگیری مشارکتی و سنتی بر مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی (فصلنامه)
دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 35-54
غلامرضا گلمحمدنژادبهرامی

11

مقایسه تاثیر یادگیری رقابتی و مشارکتی بر مهار تهای منتخب فوتبال در دانش آموزان

فصلنامه علوم ورزش
دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 105-116
بهروز عبدلی؛ امیر شمس؛ پروانه شمسی پور دهکردیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.