کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 44

26

پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره لندست (مطالعة موردی: اراضی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-10
پیمان حیدریان؛ کاظم رنگزن؛ سعید ملکی؛ ایوب تقی زاده

27

پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت رومشگان)

دوره 11، شماره 40، پاییز 1396، صفحه 11-26
سلمان سوری؛ سیامک بهاروند؛ وهاب امیری

28

پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش بخش مرکزی شهرستان سمیرم

دوره 9، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 13-30
مجتبی رحیمی شهید؛ نیما رحیمی

29

تحلیل ارتباط پوشش گیاهی بر وقوع تعداد گرد و غبار استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 33-45
سیما پورهاشمی؛ مهدی بروغنی؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی

30

تحلیل مکانی گردوغبار استان خوزستان به کمک تصاویر ماهواره ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 58-73
محمد دانیالی؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ نعمت الله کریمی

31

تعیین شاخص‌های خشکسالی تنش تبخیری (ESI) و سلامت گیاه (VHI) در حوزه آبخیز تویسرکان به کمک تصاویر ماهواره‌ای مودیس

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-74
سمانه پورمحمدی

32

تعیین عامل کاربری با استفاده از شاخصهای سنجش از دور با استفاده از مدل EPM در حوضه سراب سدّ تاریک رودبار گیلان

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 91-104
علی محمدی ترکاشوند؛ رضا بیات؛ نصراله مؤلایی هشتجین؛ سمیه جعفری

33

تعیین یک مدل زمین آمار بهینه جهت درون‌یابی اطلاعات مکانی با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-74
علیرضا وفائی نژاد؛ ناصر محمدی ورزنه؛ فرشاد همتی

34

تهیة نقشه زون های لرزه ای گستره اصفهان با استفاده از داده های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-59
مجتبی رحیمی شهید؛ فریبا کارگران؛ نیما رحیمی

35

تهیة نقشه کربنات کلسیم معادل و مقدار رس خاک سطحی با استفاده از روش‌های زمین آماری(مطالعة موردی: پارک چیتگر، تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-86
ابراهیم محمودآبادی؛ علیرضا کریمی کارویه

36

مدل سازی تغییرات پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و زنجیرة مارکف (مطالعة موردی: سواحل میانی استان بوشهر)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 61-74
مهدی غلامعلی فرد؛ محسن میرزایی؛ شریف جورابیان شوشتری

37

مقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-76
صالح یوسفی؛ مهدی تازه؛ سمیه میرزایی؛ حمید رضا مرادی؛ شهلا توانگر

38

مقایسة روش های شبکه عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و شیءگرا در استخراج کاربری و پوشش اراضی از تصاویر لندست 8

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-14
فرنوش اسلمی؛ اردوان قربانی؛ بهروز سبحانی؛ محسن پناهنده

39

مقایسة قابلیت معیارهای پیوسته و گسسته در ارزیابی تکه تکه شدگی سیمای اراضی جنگلی گرگان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 30-45
احسان رحیمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ ستار سلطانیان

40

مقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-89
امیر احمدپور؛ کریم سلیمانی؛ مریم شکری؛ جمشید قربانی

41

مقایسة مقایر برآوردی آلبیدوی سطحی به دست آمده از تصاویر لندست و مودیس

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-48
میرمسعود خیرخواه زرکش؛ عادل محبوبیان؛ همایون حصادی

42

مقایسه الگوریتم‌های طبقه بندی بر روی تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 31-38
نجمه چراغی شیرازی؛ روزبه حمزه ئیان؛ اشکان معصومی

43

مقایسۀ دقت طبقه‌بندی سری زمانی تصاویر لندست در پایش تغییرات کاربری اراضی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-47
احمد عظیمی نجارکلایی؛ علی اکبر جمالی؛ زین العابدین حسینی

44

منشاء یابی گرد و غبار غرب و جنوب غرب ایران و تحلیل سینوپتیکی آن با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-78
محمد فلاح ززولی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ فریبرز احمدی دهکاء

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.