کلیدواژه‌ها = فضای سبز
تعداد مقالات: 17

1

Aesthetic Evaluation of Autumn Landscape of Hyrcanian Native Trees Species for Use in Urban Landscape (A Case Study in Sari City Area of Iran)

دوره 8، شماره 1، بهار 2018، صفحه 67-78
Vajihe Abbasi Ghadi؛ Masoud Azadbakht؛ Yahya Tajvar؛ Mohammad Akbarzadeh

2

ارائـه الگـوی بهینـه مکـان یـابی فضـای سـبز شـهری بـا اسـتفاده ازGIS (مطالعه موردی منطقه ۲ کلان شهرکرج)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-61
اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فریبرز احمدی؛ نسرین گنجی

3

ارائه الگوی مناسب توزیع فضایی پارکهای شهری (مطالعه موردی: منطقه 7شهرداری تهران)

دوره 6، شماره 21، بهار 1396، صفحه 23-42
سید علی علوی؛ زینب شاهرخی؛ علی گل محمدی؛ علیرضا گروسی

4

ارزیابی فضای سبز شهری با استفاده از مدل تحلیل شبکه راهبردی جهت دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه بی سیم زنجان)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-67
عیسی ابراهیم زاده؛ محسن شاطریان؛ سید احمد حسینی؛ سهراب امیریان

5

استفاده از منطق فازی در مسیریابی بهینه به مکان های جدید فضای سبز شهری در شهرستان نهاوند استان همدان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-51
علی اکبر جمالی؛ رضا رهنمای یزدی

6

بررسی استفاده مجدد از پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب در فضای سبز شهر (مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 135-142

7

بررسی نقش آموزش محیط‌ زیست جوامع محلی در عملکرد زیست‌ محیطی شهروندان محدوده منطقه 5 شهرداری تبریز

دوره 11، شماره 41، زمستان 1397، صفحه 151-169
شبنم رحمان‌پور؛ محمدابراهیم رمضانی

8

پایش مکانی – زمانی شبکه سبز اکولوژیک شهر کرج از منظر اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 65-74
یحیی چهرآذر؛ حمید رضا جعقری؛ فائزه چهرآذر

9

پراکنش مکانی فضاهای سبز و اولویت‌بندی تناسب اراضی با هدف مکان‌یابی بهینه‌ی پارک (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 65-98
ابراهیم فیروزی مجنده؛ بهرام ایمانی؛ رضا کانونی

10

پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 338-333
محمد سعید امامی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ اکسل کالیس

11

تاثیر بام سبز درکاربری‌های شهری (مطالعه موردی: امانیه اهواز)

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 229-242
آمنه عذار اصل؛ کورش لطفی؛ رضا برنا

12

تحلیل اکولوژیک ساختار فضای سبز شهر جیرفت با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 49-64
مریم لاریجانی؛ فاطمه قسامی؛ الهام یوسفی روبیات

13

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24
سجاد فلاح پور؛ امید مبارکی؛ امیر نوروزی

14

تحلیل پراکنش فضایی پارک های منطقة یک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

دوره 6، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 50-69
مسلم رستمی؛ مظفر بهمن اورامانی؛ ناصر خانه باد

15

تحلیل و اولویت‌ بندی فضای سبز شهری با بهره گیری از تکنیک های TOPSIS و GIS (مطالعه موردی : شهر دهگلان)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 65-88
حسین حاتمی نژاد؛ محمد ویسیان؛ ناصر محمدی ورزنه؛ عادل علیزاده

16

مدل سازی رابطه فضای سبز شهری با آلودگی هوا، صوت و دما با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-75
شیرکو جعفری؛ افشین علیزاده شعبانی؛ مظاهر معین‌الدینی؛ افشین دانه کار؛ امیر علم بیگی

17

مکان یابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده ازمدل Logic Fuzzy و AHP، در محیط GIS ( نمونه موردی: شهر مشهد )

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 63-84
داود حاتمی؛ زهرا عربی؛ اسماعیل رحمانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.