کلیدواژه‌ها = عملکرد روغن
تعداد مقالات: 24

1

اثر تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رویشی و زایشی بذر کرچک (Ricinus communis L.) رقم محلی اصفهان

دوره 12، 1(45) بهار، بهار 1397، صفحه 75-88
سونیا عباسی صدر؛ سوران شرفی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه

2

اثر زمان کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره در شرایط آبیاری کامل در تبریز (.Carthamus tinctorius L)

دوره 5، 3(19) پاییز، زمستان 1390، صفحه 11-24
بهاره دل طلب؛ حمدالله کاظمی اربط؛ بهمن پاسبان اسلام

3

اثر سطوح کود نیتروژن و فواصل کشت بر عملکرد دانه و خصوصیات مرفولوژیکی کشت دوم کلزا بعد از برنج

دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 22-33
محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی

4

اثر محلـول پاشی اسید هیـومیک، آهن و روی بر برخی ویژگی های گیـاه روغنی دان سیاه (Guizotia abyssinica L )

دوره 10، 2(38) تابستان، تابستان 1395، صفحه 283-296
علی تدین؛ صدیقه بهشتی

5

بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ بهاره

دوره 4، شماره 3 (بهار 1389) 15، بهار 1389، صفحه 233-249
حسن طهماسبی زاده ؛ حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی،

6

بررسی اثرات کاربرد نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ در منطقه سیستان

دوره 10، شماره 4 (تابستان 1395) 40، تابستان 1395، صفحه 241-254
مهدی صادق بختیاری؛ حمیدرضا گنجعلی؛ احمد مهربان؛ احمد ابراهیمی

7

بررسی اثر تنش خشکی و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رویشی و زایشی بذر کرچک (Ricinus communisL.) رقم محلی اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1397
عبداله حسن زاده قورت تپه؛ سوران شرفی؛ سونیا عباسی

8

بررسی اثر توأم کودهای بیولوژیکی و شیمیایی فسفر و نیتروژن بر ویژگی‌های کمی و کیفی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-93
علیرضا شکوه فر؛ سحر خانی

9

بررسی ارقام مختلف سویا و شاخص‏های تأثیرگذار بر عملکرد در کاشت دیرهنگام در منطقه زنجان

دوره 5، شماره 1، بهار 1388، صفحه 57-66
سعید واعظی ‏راد؛ اسماعیل زنگانی؛ فرید شکاری

10

بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد و کود نیتروژن بر کیفیت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 156-167
رامتین محمد ورزی؛ داوود حبیبی؛ سعید وزان؛ علیرضا پازکی

11

بررسی ژنوتیپ های برتر خارجی و داخلی گلرنگ از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی در شریط آبیاری محدود

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 313-322
محمد شریف مقدسی؛ امیر حسن امیدی

12

بررسی ژنوتیپ های برتر خارجی و داخلی گلرنگ از نظر عملکرد دانه و روغن و سایر خصوصیات مهم زراعی در شریط آبیاری محدود

دوره 4، شماره 1 (پاییز 1388) 13، پاییز 1388، صفحه 72-81
محمد شریف مقدسی؛ امیر حسن امیدی

13

بررسی سویه های قارچ میکوریزا و مقادیر مصرف کود فسفره بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک گلرنگ رقم فرامان

دوره 11، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 90-102
الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ ملیحه اسدی

14

بررسی کارایی زئولیت در کاهش اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و عملکرد دانه کلزا در منطقه کرج

دوره 11، شماره 36، بهار 1398، صفحه 256-271
سمانه متقی؛ لیلا متقی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ امید لطفی فر

15

بهبود شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد و عملکرد سویا (Glycine max L.) از طریق جایگذاری بخشی از نیتروژن با فسفر تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 13، 2(50) تابستان، تابستان 1398، صفحه 171-192
فراست صادقی؛ محمدعلی ابوطالبیان

16

تاثیر تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه سه هیبرید کلزا در شرایط آب و هوایی دزفول

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 1-9

17

تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-43
محمد غلامی پرشکوهی؛ جلال بهره بر؛ مجید رشیدی

18

تأثیر مدیریت بقایای گیاهی گندم، خاکورزی و مصرف کود نیتروژن بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گیاه سویا در کشت تابستانه

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 51-65

19

تأثیر نیتروژن و تراکم گیاهی بر عملکرد دانه و روغن گیاه کرچک (Ricinus Communis L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-65
مهرزاد علیمحمدی؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ جهانفر دانشیان؛ بهروز عارف

20

تغذیه کلزا به کمک فسفر و ریز مغذی ها و تاثیر آن بر عملکرد دانه و روغن کلزا رقم اکاپی در منطقه اراک

دوره 8، شماره 4 (تابستان 1393) 32، تابستان 1393، صفحه 362-369
زهرا ادیب زاده؛ حمید مدنی؛ مسعود گماریان

21

ررسی عکس العمل ارقام کلزای پاییزه به قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 185-197
محمدرضا نادری؛ حمید مدنی؛ سید علی حسینی؛ حمیدرضا جوانمرد

22

مطالعه تاثیر زمان قطع آبیاری بر صفات زراعی ارقام پاییزه کلزا

دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 263-274
شهناز سلیمانپور؛ امیر حسین شیرانی راد؛ حمید مدنی؛ عباس رضایی زاد؛ شراره فارغی

23

مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید ایروفلور آفتابگردان در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 67-75
ابراهیم عباسی سیه‌جانی؛ فرهاد فرح‌وش؛ حمداله کاظمی اربط؛ محمد باقر خورشیدی بنام

24

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه ساری

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 11-20Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.