کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 79

1

Measuring the Technical Efficiency of Canola Farmers and Determining the Effective Factors in Tabriz County, Iran

International Journal of Agricultural Management and Development
دوره 6، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 505-513
Sepideh Rostami Dolatabadi؛ Mohammad Ghahremanzadeh

2

اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات رویشی و زایشی ارقام کلزا

یافته های نوین کشاورزی
دوره 7، شماره 1 (پاییز 1391) 25، پاییز 1391، صفحه 81-89
امین فرنیا؛ احسان آراسته

3

اثرات کاربرد منابع کود شیمیایی نیتروژنه بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات زراعی ارقام پائیزه کلزا (Brassica napus L.) در اراک

یافته های نوین کشاورزی
دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 351-364
حمیدرضا عابدیان؛ امین فرنیا؛ معرفت مصطفوی راد

4

اثر اسید سالیسیلیک بر واکنش کلزا به سرب در شرایط کشت هیدروپونیک

یافته های نوین کشاورزی
دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 281-294
شیدا برومند جزی؛ منیره رنجبر؛ حسین لاری یزدی؛ خسرو استکی

5

اثر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 287-300
محمد اسگندری کردلر؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سیدعلی موسوی زاده؛ محسن رشدی

6

اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 6، 1(21) بهار، تابستان 1391، صفحه 79-90
مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ محمدرضا مصدقی؛ فرهود یگانه پور؛ محدثه غفاری؛ مجتبی میرآخوری

7

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، شاخص های رشد و صفات فنولوژیک ژنوتیپ های کلزا در اهواز

یافته های نوین کشاورزی
دوره 3، شماره 3 (بهار 1388) 11، بهار 1388، صفحه 233-248
محمد خیاط؛ معصومه گوهری

8

اثر تاریخ کاشت وارقام مختلف کلزا برعملکرد و جمعیت شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.(Hom. Aphididae

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-182
علی اکبر کیهانیان؛ محمّدولی تقّدسی

9

اثر تاریخ‌های کاشت بر عملکرد دانه و صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 7، 3(27) پاییز، پاییز 1392، صفحه 241-258
غلامرضا طهماسبی؛ سید عطا اله سیادت؛ محمد مهدی پورسیاه بیدی؛ رحیم ناصری

10

اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین بر جوانه‎زنی و رشد اولیه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.)

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-100
بهرام میرشکاری؛ سحر باصر

11

اثر جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری بر جذب یونی و ویژگی های برگی دو رقم کلزا

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 8، 1(29) بهار، بهار 1393، صفحه 1-16
احسان نظربیگی؛ رحیم ناصری

12

اثر سایکوسل و عناصر ریزمغذی بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان شاخص های مقاومت به تنش خشکی در کلزا

یافته های نوین کشاورزی
دوره 2، شماره 3 (بهار 1387) 7، بهار 1387، صفحه 316-329
سارا همراهی؛ داوود حبیبی؛ حمید مدنی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار

13

اثر سالیسیلیک اسید و سدیم نیترو پروساید بر رشد و محتوی عناصر ضروری گیاهچه‌های کلزای بهاره رقم PF تحت تنش نیکل

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 8، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 45-56
نادر کاظمی؛ رمضانعلی خاوری‎نژاد؛ طاهر نژاد ستاری

14

اثر سطوح پتاسیم بر تحمل به تنش خشکی در کلزا

علوم به زراعی گیاهی
دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 31-34

15

اثر سطوح کود نیتروژن و فواصل کشت بر عملکرد دانه و خصوصیات مرفولوژیکی کشت دوم کلزا بعد از برنج

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 8، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 22-33
محمد ربیعی؛ مهرداد جیلانی

16

اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد روغن، کیفیت دانه و جذب پتاسیم و فسفر از خاک در کلزا رقم SLM046

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 77-85
مهدی طاهرخانی؛ احمد گلچین

17

اثر علفکشهای مختلف بر کنترل علف هرز شمعدانی برگ بریده (.Geranium dissectum L) و عملکرد کلزا(Brass ica nappus L.) در مازندران

بوم شناسی علف‌های هرز
دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 41-48
مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا

18

اثر عوامل محیطی غیرزنده بر جمعیت شته مومی کلم L. Brevicoryne brassicae روی زراعت کلزا در منطقه ورامین

فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی
دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-47
علی اکبر کیهانیان؛ محمد ولی تقدسی

19

اثر کاربرد باکتریایی محلول کننده ی فسفر و کود شیمیایی فسفات آمونیوم در زراعت کلزای پاییزه

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 4، 4(16) زمستان، زمستان 1389، صفحه 95-108
حمید مدنی؛ غلامرضا نادری بروجردی؛ علیرضا پازکی

20

اثر کاربرد ترکیب کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن و پروتئین دو رقم کلزا

بوم شناسی گیاهان زراعی
دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-22
الناز ابراهیمیان؛ احمد بای‌بوردی

21

اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیر‌های فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

پژوهش های زراعی در حاشیه کویر
دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-88
محسن بوربور؛ میثم اویسی؛ محمد نصری

22

اثر مدیـریت زراعی بر تغـذیه نیتروژنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در گرگان

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 6، 2(22) تابستان، پاییز 1391، صفحه 185-200
علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین عجم نوروزی

23

ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

یافته های نوین کشاورزی
دوره 5، شماره 3 (بهار 1390) 19، بهار 1390، صفحه 259-273
مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی؛ مرتضی مبلغی

24

ارزیابی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه ارقام کلزای بهاره در غرب استان مازندران

یافته های نوین کشاورزی
دوره 7، شماره 2 (زمستان 1391) 26، زمستان 1391، صفحه 161-175
مرتضی مبلغی؛ مرتضی سام‌دلیری؛ سلمان دستان؛ امیرعباس موسوی؛ صفرعلی رسولی

25

ارزیابی ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
دوره 6، 3(23) پاییز، پاییز 1391، صفحه 323-338
نعیم جمشیدی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ فاطمه تخت چین؛ پریسا ناظری؛ مهدی غفاری

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.