کلیدواژه‌ها = محلول پاشی
تعداد مقالات: 21

1

اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 43-52
وحید برزآبادی؛ ایمان فراهانی

2

اثر تنش خشکی واسید هیومیک بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز (.Coriandrum sativum L) در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-19
سید حمید طاهری موسوی؛ کاظم طالشی

3

اثر سالیسیلیک اسید بر صفات مورفو - فیزیولوژیک به لیمو (Lippia citriodora) در شرایط مزرعه ای و درون شیشه ای

دوره 12، 2(46) تابستان، تابستان 1397، صفحه 303-316
حسن نورافکن

4

اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد کمی و کیفی گندم نان در شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 10-26

5

اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6
مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری

6

اثر محلول پاشی متانول در مراحل رشدی بر صفات مرتبط با دانه در رقم ILC482 نخود

دوره 7، 2(26) تابستان، تابستان 1392، صفحه 147-158
ندا نعیمی؛ مهرداد یارنیا؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار

7

اثر مقادیر مختلف مصرف خاکی و محلول پاشی سولفات روی بر صفات مرتبط با دانه در ذرت شیرین

دوره 6، 4(24) زمستان، زمستان 1391، صفحه 429-442
جواد محمودی؛ مهرداد یارنیا

8

بررسی اثر زمان محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند

دوره 2، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 33-41
آرش روزبهانی؛ محمد آرمین

9

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با محلول پاشی سالیسیلیک اسید

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 645-656
محمود توحیدی؛ رحیم فلاحی

10

تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر میزان عناصر و خصوصیات کیفی علوفه سورگوم

دوره 9، شماره 4 (تابستان 1394) 36، تابستان 1394، صفحه 275-286
ایمان فراهانی؛ حسن طهماسبی زاده؛ مرجان صالحی

11

تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بر و مولیبدن قبل از گلدهی بر عملکرد و شاخص های رشد گلرنگ

دوره 7، شماره 3 (بهار 1392) 27، بهار 1392، صفحه 241-251
پریسا عرب پوریانی؛ حمید مدنی؛ جعفر مسعود سینکی

12

تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 14-24
عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین

13

تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395
عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین

14

تاثیر محلول پاشی متانول بر برخی از صفات مرتبط با عملکرد دانه آفتـابگردان (Helianthus annuus) تحت تنش کمبود آب

دوره 8، 2(30) تابستان، تابستان 1393، صفحه 193-202
ابراهیم خلیل وند بهروزیار؛ مهرداد یارنیا؛ الناز فرج زاده معماری؛ مژگان هریسچی

15

تاثیرمحلول پاشی نانو ذرات آهن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژی گندم Triticum aestivum L.)) در منطقه شهر قدس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 104-119
میترا بختیاری؛ پیام معاونی؛ بهزاد ثانی

16

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و روش های مصرف آن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی درمنه (Artemisia sieberi)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 168-175
حسین علی آبادی فراهانی؛ محمد نصری؛ بهرام میرشکاری

17

تأثیر منابع و مقادیر نیتروژن و روش محلول پاشی اوره و عناصر کم مصرف بر عملکرد و صفات رشد خیار (Cucumis sativus) رقم Royal

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 23-33
الناز شادمهر؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی

18

کاربرد پس رویشی کودهای پتاسیمی در ارقام گلرنگ

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 599-612
نگین السادات امیرخلیلی؛ علی داد امیری بهزادی؛ اسماعیل باباخانزاده سجیرانی

19

مصرف عناصر ریزمغذی در چغندرقند (Beta vulgaris L) رقم دوروتی

دوره 10، 3(39) پاییز، پاییز 1395، صفحه 613-628
سعید سلیمانی؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی

20

مطالعه اثرات محلول پاشی محرک های رشد استیمورل، فورسه 4 ال و دیولزی بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد وزنی در گیاه علوفه‏ای سورگوم اسپیدفید

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 14-17

21

مطالعه تأثیر اسید سالیسیلیک و گلایسین بر روی برخی صفات زراعی یونجه در شرایط تنش رطوبتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14
پیمان وادی زاده؛ منصور سراجوقی؛ سید مهدی میر طاهریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.