کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 23

1

اثر تقسیط، نحوه مصرف و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و رشد لوبیای محلی گیلان (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 40-59
پیمان شریفی؛ زهره راد؛ مهران غلامی

2

اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و تعدادی از صفات فیزیولوژیک لوبیا

دوره 7، 1(25) بهار، بهار 1392، صفحه 17-30
مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاک نژاد؛ یاسر ریحانی؛ پریسا ناظری؛ فرهود یگانه پور؛ نعیم جمشیدی؛ مهدی غفاری

3

بررسی اثرات نیترات کادمیوم وتنظیم کننده های رشد در کشت بافت گیاه لوبیا چیتی.Phaseolus vulgaris L

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 37-49
آیدا تقی زاده قویدل؛ احمد مجد؛ معصومه میرزایی

4

بررسی اثر سویه های Rhizobium leguminosarum بر بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-8
مریم حاتم‏آبادی فراهانی؛ سعید رضائی؛ محمدرضا لک

5

بررسی اثر عنصر بورون روی پارامتر‌های رشد جمعیت کنه‌ تارتن دولکه‌‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم اختر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 337-346
الهه صادقی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حمید مدنی

6

بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن و اکسید آهن- سریم تولید شده به روش هم‌رسوبی بر پارامترهای رشد گیاه لوبیا

دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 201-210
رضا احمدی؛ نگین جلیلی‌نژاد؛ مطهره حلی

7

بررسی تاثیر بهترین روش و زمان مصرف باکتری های محرک رشد روی جذب نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عملکرد دانه در لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 94-100

8

بررسی تنوع بیماری‌زایی Colletotricum lindemuthianum (Sacc. and Mgnus) Briosi and Cav. عامل آنتراکنوز لوبیا و ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا نسبت به آن

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 97-109
سیده مطهره موسوی؛ مژده ملکی؛ داریوش شهریاری

9

بررسی شاخص‌های رشدی ارقام لوبیا قرمز تلقیح شده با ریزوبیوم و باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه (PGPR)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 153-163
مهراب یادگاری؛ قربان نورمحمدی؛ هادی اسدی رحمانی

10

بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-71
مریم متقی شهپر؛ مهرشاد براری؛ اسکندر زند؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت

11

بررسی قابلیت تثبیت بیولوژیکی نیتروژن در ارقام مختلف لوبیا (Phseolus vulgaris L.) با کاربرد سه نوع مایه تلقیح حاوی باکتری تثبیت کننده نیتروژن (Rhizobium phaseoli)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 79-88
مهدی طاهرخانی؛ قربان نورمحمدی؛ محمد جواد میرهادی؛ رحیم علیمحمدی

12

بررسی کشت مخلوط نواری ذرت- لوبیا چیتی و ذرت- سویا

دوره 5، 4(20) زمستان، بهار 1391، صفحه 27-42
فرهاد فرح وش؛ علی رحمتی؛ فرهاد جعفری؛ حبیب امیرحلاجی

13

بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی

دوره 8، شماره 1 (پاییز 1392) 29، پاییز 1392، صفحه 59-72
زهرا مرزبان؛ محمدرضا عامریان؛ مجتبی ممرآبادی

14

تأثیر آبیاری یک‌درمیان جوی‌ها بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در ژنوتیپ‌های لوبیا

دوره 4، شماره 1، بهار 1387، صفحه 73-84
امید صادقی‌پور؛ علی فرامرزی

15

تأثیر متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا تحت تنش کمبود آب

دوره 9، 2(34) تابستان، تابستان 1394، صفحه 231-242
نظام آرمند؛ حمزه امیری؛ احمد اسماعیلی

16

تجزیه علیت بین عملکرد دانه و برخی صفات زراعی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درشرایط کنترل و آلودگی ویروس موزائیک معمولی لوبیا (Bean Common Mosaic Virus)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 70-57
محمد مجتبی کامل منش؛ ساسان قاسمی؛ آنیتا نماینده

17

تعیین درجه روزهای رشد و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف فنولوژیکی ژنوتیپ های لوبیا سفید

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 303-311
محسن سوقانی؛ شاهین واعضی؛ سید حسین صباغ پور؛ ایمان نادعلی؛ مهدی غفاری

18

تغییر در صفات رویشی و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش روی در محیط‌کشت هیدروپونیک

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 31-39
عبدالکریم چهرگانی راد؛ نوشین خورزمان؛ حسین لاری یزدی؛ زهره شیرخانی

19

تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 112-101
علیرضا افتخاریان جهرمی؛ محمدرضا نقوی؛ امیر موسوی؛ علی نیازی

20

غربال ژنوتیپ های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris)در شرایط آلودگی به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در استان مرکزی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 320-311
محمد رضا لک؛ حمید رضا دری

21

مطالعه اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام لوبیا قرمز(Phaseolus vulgaris L.) درمنطقه الیگودرز

دوره 6، شماره 4 (تابستان 1391) 24، تابستان 1391، صفحه 321-335
طاهره رحمانی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حمید مدنی

22

مقایسه بیماری‏زایی چند جدایه قارچ Rhizoctonia solani روی برخی ارقام لوبیا

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-83
ساسان فرهنگیان کاشانی؛ آزاده بهلولی

23

همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ژنوتیپ‌های لوبیا

دوره 6، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 33-44Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.