کلیدواژه‌ها = عطّار
تعداد مقالات: 19

1

بررسی کانون روایت در داستان شیخ صنعان عطّار؛ بر اساس نظریّۀ ژنت

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 107-128
رضا جلیلی؛ پروین دخت مشهور

2

بررسی لحن حکایات «دیوانگان دانا» در مصیبت‌نامۀ عطّار بر پایۀ نظریۀ کانون روایت ژرار ژنت

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 1-33

3

بررسی مفهوم عرفانی واقعهی معراج در مقدمهی مثنویهای عطّار

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 27-46
محمد صفایی

4

بررسی و تطبیق شخصیت جمشید و سلیمان در مثنو یهای عطّار- دیوان حافظ و دیوان خواجو

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 9-38
شهروز جمالی؛ زهرا جمالی

5

بنمایه های نیایش در مثنویهای عطّار الهی نامه،اسرار نامه، منطق الطّیر، مصیبت نامه

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 125-154
رضا اشرف زاده؛ راضیه رضازاده

6

پیام‌های انسان‌ساز عرفان عطّار و مولانا برای بشر امروز

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 143-161
رضا اشرف زاده؛ مسعود ناروئی

7

تأثیر پذیری شیخ شبستر از کلام، تعابیر و اندیشه های شیخ نشابور

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 127-145
مجید نوری

8

توأمانی محبّت و محنت از منظر عطّار (برگرفته از حکایات تمثیلی و کنایات عطّار)

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 13-30
حسین اسماعیلی؛ عطا محمد رادمنش؛ مهدی تدین

9

دنیا و تصاویر تعلیمی آن از نگاه عطار

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 131-150
عطا محمد رادمنش؛ الهام معینیان

10

ساختمان و پیرنگ حکایت‌های تذکرة الاولیاء

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 17-36
محمد رضا اکرمی

11

سراینده ی پندنامه کیست؟

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 137-162
مینو فطوره چی

12

شرح 100 بیت از مصیبت‌نامۀ عطّار نیشابوری در تعریف صفات راه سلوک

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 101-142
زهرا احمدی

13

قاف شهر آرمانی، سیمرغ شاه آرمانی

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 11-30
فاطمه حیدری

14

مفهوم بزنگاهی درد در عرفان عطّار

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 73-95
حسین قاسمی فرد؛ رضا اشرف زاده؛ محمد قاسمی

15

مقایسه و تحلیل تطبیقی مقامات عرفانی در دیدگاه عطّار و قاسم انوار

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 47-68
سید علی کرامتی مقدم

16

ملامتیان و بازتابِ اندیشه هایِ آنان در غزلیاتِ عطّار و مولانا

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 10، پاییز 1396، صفحه 97-123
نجلا ابراهیمی طلب

17

نقد اجتماعی در مصیبت نامه عطّار

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 21-50
فرح سرباز برازنده

18

نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-157
مسلم مصطفوی؛ تورج عقدایی

19

نگاهی به بینش انتقادی عطّار نیشابوری

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 5، بهار 1395، صفحه 83-88
بتول فخر اسلامContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.