کلیدواژه ها = ادبیات غنایی
تعداد مقالات: 8

1

بررسی تطبیقی تعلیمی نقش‌های نمادین پرندگان در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 13-34
حمید ایاز؛ احمد خاتمی

2

بسم الله الرحمن الرحیم در منظومه‌های غنایی ادب فارسی*

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 99-120
احمد رضا یلمه ها

3

بنیاد ابتلاء و امتحان در منظومة خسرو و شیرین نظامی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-118
زهرا السادات موسوی؛ احمد خاتمی

4

«در بهار محبت معشوق» نقد شعر عبدالواسع جبلی از منظر ادبیات غنایی

فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی
دوره 2، شماره 8، تابستان 1396، صفحه 55-76
حسن بساک

5

سعدی و ابعاد عشق در زندگی انسانی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 169-186
فریده محسنی هنجنی

6

«شکواییه در شعر خاقانی»

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 17-40
علی اصغر بابا صفری؛ مرضیه فراحی قصرابونصر

7

کهن ریشه‌های ادب غنایی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 31-44
مونا احمدی؛ احمد خاتمی

8

«مطرب آتش»(بررسی مضمون اسپند در شعر فارسی)

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 189-212
مسروره مختاری؛ حسین آریان؛ سعید توکلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.