کلیدواژه‌ها = پروین اعتصامی
تعداد مقالات: 14

1

آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی

زیبایی‌شناسی ادبی
دوره 8، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 93-112
اشرف ملک ‏حسینی؛ محمدرضا زمان‏ احمدی

2

آموزههای قرآنی در آیینه شعر پروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 67-76
سهیلا لویمی؛ فرخنده بهامیریان قهفرخی

3

بیان مادرانه در اشعار پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 93-106
فرانک شاهمرادی؛ محمّد هادی ثامنی

4

بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 88-102
جلیل بهادری؛ سید احمد کازرونی

5

بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه‌ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی

علمی- پژوهشی،تخصصی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی
دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 293-331
معصومه موسوی ساداتی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده

6

تحلیل ریخت‌شناسی بهاریة سیّدای نسفی (براساس نظریه پراپ)

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 7، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 1-20
آذر اکبرزاده ابراهیمی؛ زهرا اختیاری

7

جایگاه زن ایرانی در شعر معاصر

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 21-33
عیسی داراب پور

8

جنسیت در شعر پروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 55-64
مهناز سادات حسینی

9

«خانواده» و مناسبات خانوادگی در دیوان پروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 21-40
مریم السادات اسعدی فیروزآبادی

10

مقایسه رویکرد سعادالصباح و پروین اعتصامی به مسائل اجتماعی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 7-28
محسن سیفی؛ فریبا غنی

11

موسیقی شعر در دیوان پروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 73-90
ناهید صفار

12

نقد اصالت زن در شعر پروین اعتصامی

فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی
دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 111-124
قاسم صحرائی؛ محمد خسروی شکیب

13

نقد ساختاری اشعار پروین اعتصامی

فصلنامه زبان و ادب فارسی
دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 99-118
محمدامیر عبیدی نیا؛ طاهر لاوژه

14

نگاهی به آرای فلسفی در شعرپروین اعتصامی

فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 109-117
فریده سلامت نیاContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.