1.

ارزیابی اثر نانوذرات آهن بر بیان ژن ها‌ی TEM و SHV در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی با استفاده از تکنیک Real Time PCR

دوره 8، شماره 32، زمستان 1397، صفحه 33-44
نجمه طهماسبی؛ بابک خیرخواه

2.

تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سروتیپ‌های مختلف کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی در شهر زرین‌شهر

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 21-30
زهره پاکنژاد؛ حسن ممتاز؛ الهه تاج بخش

3.

تعیین فراوانی ژن oqxA در کلبسیلا پنومونیه جدا شده از عفونت ها در یکی از آزمایشگاه های تهران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1398، صفحه 21-27
شهلا محمد گنجی؛ فاطمه اشرفی؛ سید معین حسینی

4.

شناسایی مولکولی ژن های TEM و CTX در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های شهر ایرانشهر

دوره 9، شماره 33، بهار 1398، صفحه 71-81
مهناز تقی مصلح؛ لاله خواجه کریم الدینی

5.

فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف و تشخیص مولکولی ژن بتالاکتامازی blaTEM در جدایه های ادراری کلبسیلا پنومونیه در شهر قم

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 21-33
منصوره نرگسیان؛ محسن زرگر؛ محمود صفاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.