کلیدواژه‌ها = 1
تعداد مقالات: 21

1

1,1’-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bistribromide (EDPBT) as an organocatalyst for the silylation/desilylation reaction

دوره 1، شماره 1، تابستان 2011، صفحه 31-36
Gholamabbas Chehardoli؛ Mohammad Ali Zolfigol؛ Tahereh Azadbakht

2

1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin (DBH) as a cheap and efficient catalyst for the synthesis of polyhydroquinolines and 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydro [a] xanthene-11-ones

دوره 3، شماره 2، تابستان 2013، صفحه 57-65
Farhad Shirini؛ Gholam Hossein Imanzadeh؛ Masoumeh Abedini؛ Parisa Ghods Ghasemabadi

3

1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin: an efficient catalyst for the solvent free synthesis of 1,8-dioxo-octahydro-xanthenes

دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 57-61
Farhad Shirini؛ Kurosh Rad-Moghadam؛ Tahereh Naghdi

4

A green, efficient, and rapid procedure for the synthesis of pyrano[3,2-c] quinoline and pyrano[3,2-c]pyridone derivatives catalyzed by [BMIm]Cl

دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 15-20
Esmayeel Abbaspour-Gilandeh؛ Seyyedeh Cobra Azimi؛ Kurosh Rad-Moghadam؛ Aidin Mohammadi-Barkchai

5

B-podands as efficient catalysts for the ring opening of epoxides in water: A versatile and atom economical method for the synthesis of vicinal azidoalcohols

دوره 2، شماره 1، بهار 2012، صفحه 1-5
Ali R. Kiasat؛ Fakhri Ataeian؛ Mehdi Fallah-Mehrjardi

6

Current development in multicomponent catalytic synthesis of 1,5-benzodiazepines: A systematic review

دوره 6، شماره 1، بهار 2016، صفحه 1-21
Rajesh K. Singh؛ Shikha Sharma؛ Akshdeep Sandhar؛ Manpreet Saini؛ Sahil Kumar

7

Eco-Friendly and One-Pot Synthesis of 1,8-Dioxooctahydroxanthene Derivatives Catalyzed by Task-Specific Brønsted Acidic Ionic Liquid

دوره 4، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 91-97
Hossein Naeimi؛ Zahra Sadat Nazifi

8

Introduction of two efficient catalysts for the synthesis of 1,8-dioxo-octahydroxanthene derivatives in the absence of solvent

دوره 2، شماره 3، پاییز 2012، صفحه 115-119
Farhad Shirini؛ Gholam Hossein Imanzadeh؛ Masoumeh Abedini؛ Maryam Akberi Dokhte-Ghaziani؛ Mohaddeshes Safarpoor Langroodi؛ Parisa Ghods Ghasemabadi

9

Kaolin-SO3H as an efficient catalyst for one-pot synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles

دوره 5، شماره 2، تابستان 2015، صفحه 129-134
Bi Bi Fatemeh Mirjalili؛ Hamidreza Akrami

10

Melamine trisulfonic acid (MTSA) as an efficient catalyst for the synthesis of triazolo[1,2-a]indazole-triones and some 2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-triones

دوره 3، شماره 4، زمستان 2013، صفحه 211-220
Ardeshir Khazaei؛ Mohammad Ali Zolfigol؛ Toktam Faal Rastegar؛ Gholamabbas Chehardoli؛ Shadpour Mallakpour

11

One-pot synthesis of 1,3-benzo[d]thiazole derivatives promoted by Al(HSO4)3 under sonication conditions

دوره 6، شماره 1، بهار 2016، صفحه 23-27
Bi Bi Fatemeh Mirjalili؛ Abdolhamid Bamoniri؛ Mohammad Ali Mirhoseini

12

Synthesis and in-vitro antimicrobial screening of 3-cinnamoyl coumarin and 3-[3-(1H-indol-2-yl)-3-aryl-propanoyl]-2H-chromen-2-ones

دوره 3، شماره 3، پاییز 2013، صفحه 171-176
Somnath S. Gholap؛ Umesh P. Deshmukh؛ Macchindra S. Tambe

13

Synthesis of 1,3,5-tri-substituted pyrazoles promoted by P2O5.SiO2

دوره 2، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 75-78
Abdolhamid Bamoniri؛ BiBi Fatemeh Mirjalili؛ Abbas Ali Jafari؛ Fatemeh Abasaltian

14

Vitamin C as a green and efficient catalyst in synthesis of quinoxaline derivatives at room temperature

دوره 6، شماره 2، تابستان 2016، صفحه 161-166
Nafiseh Fahimi؛ Alireza Sardarian؛ Milad Kazemnejadi

15

ZnO nanoparticles as an Efficient and Reusable Catalyst for Synthesis of Quinoxaline under Solvent Free Condition

دوره 3، شماره 1، بهار 2013، صفحه 1-7
Bahareh Sadeghi؛ Fereshteh Karimi

16

Zwitterionic imidazolium salt of [MOEI]-BSA: An efficient solid acid catalyst-promoted green synthesis of quinoxaline derivatives

دوره 4، شماره 1، بهار 2014، صفحه 55-61
Sami؛ Maryam Norollahi؛ Sara Miri

17

ارزیابی ترکیب‌های شیمیایی اسانس دوگونه Nepeta cephalotes Boiss. و Nepeta gloeocephala Rech.f. در دو حالت خشک و تر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 39-46
مهردخت نجف پور نوایی؛ مهدی میرزا

18

بررسی ترکیب‌های شیمیائی اسانس گیاه "کَک کُش بیابانی" (Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.) منطقه بَرزُک کاشان

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-78
حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ ایمان کریمی؛ اسماء مازوچی

19

بررسی ترکیبهای شیمیائی اسانس گل‌های سه گونه از جنس اکالیپتوس کاشته ‌شده در منطقه کاشان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1392، صفحه 13-21
حسین بتولی؛ عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی؛ جواد صفائی قمی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اسماء مازوچی

20

بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 54-61
مینا ربیعی؛ مریم فیروزی اردستانی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی

21

بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه‏های طبیعی استان‏های البرز و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1394
مینا ربیعی؛ مریم فیروزی اردستانی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.