ابوالحسنی, جعفر, امجدی, محمد. (1392). استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه‌های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(2 (10) تابستان), 19-31.
جعفر ابوالحسنی; محمد امجدی. "استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه‌های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, 2 (10) تابستان, 1392, 19-31.
ابوالحسنی, جعفر, امجدی, محمد. (1392). 'استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه‌های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(2 (10) تابستان), pp. 19-31.
ابوالحسنی, جعفر, امجدی, محمد. استخراج و پیش تغلیظ مس و نقره از نمونه‌های غذایی و آبی با روش میکرو استخراج فاز مایع بر پایه تک قطره با بکارگیری مایع یونی بعنوان حلال استخراج کننده و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی الکتروترمال. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1392; 3(2 (10) تابستان): 19-31.