تقی زاده, هوشنگ, ابراهیمی, رحیم, شکری, عبدالحسین. (1393). مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(4(31) زمستان), 75-100.
هوشنگ تقی زاده; رحیم ابراهیمی; عبدالحسین شکری. "مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8, 4(31) زمستان, 1393, 75-100.
تقی زاده, هوشنگ, ابراهیمی, رحیم, شکری, عبدالحسین. (1393). 'مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 8(4(31) زمستان), pp. 75-100.
تقی زاده, هوشنگ, ابراهیمی, رحیم, شکری, عبدالحسین. مقایسه و اولویت بندی بهره وری نیروی انسانی حوزه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با استفاده از تکنیک ویکور. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1393; 8(4(31) زمستان): 75-100.