. (1389). جدال سنّت و مُدرنیته در راستای ساختن و برساختن هویّتِ جمعی جوانان در جوامع شبه‌ مُدرن (تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویّتِ جمعی تحت‌ِ تأثیر قومیّت). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(8), 77-91.
. "جدال سنّت و مُدرنیته در راستای ساختن و برساختن هویّتِ جمعی جوانان در جوامع شبه‌ مُدرن (تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویّتِ جمعی تحت‌ِ تأثیر قومیّت)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, 8, 1389, 77-91.
. (1389). 'جدال سنّت و مُدرنیته در راستای ساختن و برساختن هویّتِ جمعی جوانان در جوامع شبه‌ مُدرن (تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویّتِ جمعی تحت‌ِ تأثیر قومیّت)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(8), pp. 77-91.
. جدال سنّت و مُدرنیته در راستای ساختن و برساختن هویّتِ جمعی جوانان در جوامع شبه‌ مُدرن (تبیین جامعه‌شناختی رابطه سرمایه فرهنگی و ابعاد هویّتِ جمعی تحت‌ِ تأثیر قومیّت). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389; 3(8): 77-91.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.