پارسا, مهرنوش, سعیدی گراغانی, حمید رضا, هاشمی, علی اصغر. (1394). بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گونه trichophrum Agropyron. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(2), 79-88.
مهرنوش پارسا; حمید رضا سعیدی گراغانی; علی اصغر هاشمی. "بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گونه trichophrum Agropyron". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 2, 1394, 79-88.
پارسا, مهرنوش, سعیدی گراغانی, حمید رضا, هاشمی, علی اصغر. (1394). 'بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گونه trichophrum Agropyron', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(2), pp. 79-88.
پارسا, مهرنوش, سعیدی گراغانی, حمید رضا, هاشمی, علی اصغر. بررسی اثرات غلظت های مختلف سرب و مس بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گونه trichophrum Agropyron. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(2): 79-88.