. (1394). بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(24), 11-20.
. "بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6, 24, 1394, 11-20.
. (1394). 'بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 6(24), pp. 11-20.
. بررسی اثرات شدت های مختلف نور بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی )کربوهیدرات و رنگدانه ها( ریزجلبک تک سلولی) Tetraselmis chuii ( در شرایط آزمایشگاهی. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1394; 6(24): 11-20.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.