شمسینی غیاثوند, حسن. (1396). ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), 99-120.
حسن شمسینی غیاثوند. "ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 35, 1396, 99-120.
شمسینی غیاثوند, حسن. (1396). 'ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), pp. 99-120.
شمسینی غیاثوند, حسن. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻫﺎی دﯾﻨﯽ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ و ﻧﻬﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(35): 99-120.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.