لعل علیزاده, محمد, قاسمی تنها, نسرین. (1396). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), 151-170.
محمد لعل علیزاده; نسرین قاسمی تنها. "ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10, 35, 1396, 151-170.
لعل علیزاده, محمد, قاسمی تنها, نسرین. (1396). 'ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 10(35), pp. 151-170.
لعل علیزاده, محمد, قاسمی تنها, نسرین. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل 1357 و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﮑﻮﻻرﻫﺎ در اﯾﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 10(35): 151-170.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.