. (1393). اثر اثرسالسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بر هقدار رنگیسه های فتوسنتسی و فعالیت برخی آنسین های آنتی اکسیداى در گیاه ریحان Ocimum basilicum L. تحت تنش کلرید کادمیوم. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 93), 43-52.
. "اثر اثرسالسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بر هقدار رنگیسه های فتوسنتسی و فعالیت برخی آنسین های آنتی اکسیداى در گیاه ریحان Ocimum basilicum L. تحت تنش کلرید کادمیوم". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 93, 1393, 43-52.
. (1393). 'اثر اثرسالسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بر هقدار رنگیسه های فتوسنتسی و فعالیت برخی آنسین های آنتی اکسیداى در گیاه ریحان Ocimum basilicum L. تحت تنش کلرید کادمیوم', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 93), pp. 43-52.
. اثر اثرسالسیلیک اسید وآسکوربیک اسید بر هقدار رنگیسه های فتوسنتسی و فعالیت برخی آنسین های آنتی اکسیداى در گیاه ریحان Ocimum basilicum L. تحت تنش کلرید کادمیوم. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1393; 3(شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 93): 43-52.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.