امام جمعه زاده, سیدجواد, تدین راد, علی. (1390). در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), 1-15.
سیدجواد امام جمعه زاده; علی تدین راد. "در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 12, 1390, 1-15.
امام جمعه زاده, سیدجواد, تدین راد, علی. (1390). 'در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), pp. 1-15.
امام جمعه زاده, سیدجواد, تدین راد, علی. در اﻧﺪﻳﺸﻪ ارﺳﻄﻮ و ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه «اﻣﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ»ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(12): 1-15.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.