نوابخش, مهرداد, فتحی, سروش. (1390). درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), 17-44.
مهرداد نوابخش; سروش فتحی. "درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 12, 1390, 17-44.
نوابخش, مهرداد, فتحی, سروش. (1390). 'درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), pp. 17-44.
نوابخش, مهرداد, فتحی, سروش. درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(12): 17-44.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.