عابدی, مهدی, شریفی, افسانه. (1390). واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), 45-91.
مهدی عابدی; افسانه شریفی. "واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 12, 1390, 45-91.
عابدی, مهدی, شریفی, افسانه. (1390). 'واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), pp. 45-91.
عابدی, مهدی, شریفی, افسانه. واﻗﻊ ﮔﺮاﻳﻲ و ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺑﺎوری در ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ: راه ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(12): 45-91.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.