سرمست, بهرام, عیوضی, کامل. (1390). ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), 117-138.
بهرام سرمست; کامل عیوضی. "ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 12, 1390, 117-138.
سرمست, بهرام, عیوضی, کامل. (1390). 'ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(12), pp. 117-138.
سرمست, بهرام, عیوضی, کامل. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل1389-1390. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(12): 117-138.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.