قائم پناه, صمد. (1390). تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(11), 51-82.
صمد قائم پناه. "تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 11, 1390, 51-82.
قائم پناه, صمد. (1390). 'تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(11), pp. 51-82.
قائم پناه, صمد. تﻀﺎد و ﻫﻤﮑﺎری در رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد (م1989-2008). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(11): 51-82.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.