خسروی, محمدعلی, جباری ثانی, عباسعلی. (1390). ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(11), 83-116.
محمدعلی خسروی; عباسعلی جباری ثانی. "ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4, 11, 1390, 83-116.
خسروی, محمدعلی, جباری ثانی, عباسعلی. (1390). 'ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 4(11), pp. 83-116.
خسروی, محمدعلی, جباری ثانی, عباسعلی. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 4(11): 83-116.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.