سیف زاده, سیدحسین, نوری اصل, احد. (1390). ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(11), 143-170.
سیدحسین سیف زاده; احد نوری اصل. "ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, 11, 1390, 143-170.
سیف زاده, سیدحسین, نوری اصل, احد. (1390). 'ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(11), pp. 143-170.
سیف زاده, سیدحسین, نوری اصل, احد. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان: ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺳﻮﯾﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻠﺖ -دوﻟﺖ. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1390; 3(11): 143-170.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.