سمیعی اصفهانی, علیرضا, خداپرست, یونس. (1389). ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(10), 55-88.
علیرضا سمیعی اصفهانی; یونس خداپرست. "ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, 10, 1389, 55-88.
سمیعی اصفهانی, علیرضا, خداپرست, یونس. (1389). 'ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(10), pp. 55-88.
سمیعی اصفهانی, علیرضا, خداپرست, یونس. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﯽ وﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای کودتاهای 1359 و 1332 ،1299ه.ش. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389; 3(10): 55-88.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.