زیباکلام, صادق, اصبغی, حسین, افشاری, داوود. (1389). اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(9), 31-49.
صادق زیباکلام; حسین اصبغی; داوود افشاری. "اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3, 9, 1389, 31-49.
زیباکلام, صادق, اصبغی, حسین, افشاری, داوود. (1389). 'اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن)', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 3(9), pp. 31-49.
زیباکلام, صادق, اصبغی, حسین, افشاری, داوود. اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ –ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن). نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389; 3(9): 31-49.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.