غنی نژاد, داود, قانع, احمد, صیدگر, مسعود, اسدپور, یوسفعلی, اسماعیلی دهشت, لطیف. (1396). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), 41-50.
داود غنی نژاد; احمد قانع; مسعود صیدگر; یوسفعلی اسدپور; لطیف اسماعیلی دهشت. "ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 2, 1396, 41-50.
غنی نژاد, داود, قانع, احمد, صیدگر, مسعود, اسدپور, یوسفعلی, اسماعیلی دهشت, لطیف. (1396). 'ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), pp. 41-50.
غنی نژاد, داود, قانع, احمد, صیدگر, مسعود, اسدپور, یوسفعلی, اسماعیلی دهشت, لطیف. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻔﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎی ﺧﺰر. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(2): 41-50.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.