صلواتیان, سیدمحمد, سبک آرا, جلیل, پورغلامی مقدم, اکبر, مددی, فریبا. (1396). ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺎرده. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), 63-72.
سیدمحمد صلواتیان; جلیل سبک آرا; اکبر پورغلامی مقدم; فریبا مددی. "ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺎرده". نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11, 2, 1396, 63-72.
صلواتیان, سیدمحمد, سبک آرا, جلیل, پورغلامی مقدم, اکبر, مددی, فریبا. (1396). 'ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺎرده', نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 11(2), pp. 63-72.
صلواتیان, سیدمحمد, سبک آرا, جلیل, پورغلامی مقدم, اکبر, مددی, فریبا. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺎرده. نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی, 1396; 11(2): 63-72.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.